Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate: Symposium ONCO-Life 29 september 2022

  1. Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate: Symposium ONCO-Life 29 september 2022

Op 29 september 2022 vindt het ONCO-LIFE symposium plaats. Het doel: kennis delen en nadenken over voeding en beweging bij (darm-)kanker; wat is er al bekend, waar liggen behoeften van patiënten en professionals en kunnen inzichten al worden toegepast in de zorgnetwerken? Onderzoekers presenteren de laatste stand van de wetenschap. Er is volop tijd om in gesprek te gaan over welke vervolgstappen nodig zijn om te komen tot gepersonaliseerde voedingsadviezen en hoe we kunnen werken aan praktische implementatie.

In ‘ONCO-LIFE’ werken kennisinstellingen, ziekenhuizen (waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate) en netwerkorganisaties samen. Het doel is dat mensen met kanker via regionale zorginstellingen en zorgverleners voedings- en bewegingsadviezen op maat ontvangen. Hiermee beogen we dat er tijdens en na behandeling aandacht is voor leefstijl en dat effectieve interventies beschikbaar zijn. Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie: Onco-Life (alliantievoeding.nl).
28 juni 2022