Ziekenhuis Gelderse Vallei: mantelzorgparticipatie na grote darmoperatie

  1. Ziekenhuis Gelderse Vallei: mantelzorgparticipatie na grote darmoperatie

Het DarmLeverCentrum (DLC) van Ziekenhuis Gelderse Vallei is gestart met een project om mantelzorgers te begeleiden bij de zorg voor hun naaste, als deze vanwege een tumor een stoma heeft gekregen. Chirurg dr. Tjarda van Heek licht het project toe: ‘Door mantelzorg in te zetten, heeft de patiënt een dierbare nabij in het ziekenhuis die de noodzakelijke verpleegkundige handelingen leert. Mantelzorg blijkt een positief effect te hebben op het herstel van patiënten: ze voelen zich beter met een bekende in de buurt en leren sneller met een nieuwe situatie, zoals een stoma omgaan. Hierdoor kan de opname in het ziekenhuis korter zijn. Door de hulp van de mantelzorger kan de thuiszorg op deze manier worden ontlast.’

Werkwijze
Binnen het project krijgen patiënt en mantelzorger dagelijks begeleiding bij de stomazorg, zodat de patiënt, samen met de mantelzorger, sneller zelfstandig deze zorg kan doen. Als de mantelzorger in het ziekenhuis is, komt ook de fysiotherapeut langs. De fysiotherapeut vertelt over de nodige beweging en oefeningen en geeft tips over hoe de patiënt zo snel mogelijk zelf alledaagse handelingen kan doen. Ook komt de diëtiste langs om te overleggen over goede voeding voor een voorspoedig herstel. Voor deze extra begeleiding mag de mantelzorger langer op bezoek komen dan andere bezoekers en ook blijven slapen. 

Van Heek: ‘Het Amsterdam UMC locatie AMC is in 2019 gestart met mantelzorgparticipatie. Uit onderzoek dat gedaan is in ons DarmLeverCentrum blijkt dat mantelzorgparticipatie van aanvullende waarde is in het herstel na een buikoperatie. Met het AMC hebben wij nauw contact over verdere invoering en onderzoek.’