Kwaliteit behandeling voor borstkanker

Het ARTZ Oncologisch centrum is één van de drie grootste borstkankercentra van Nederland.

  1. Kwaliteit behandeling voor borstkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze borstkankerzorg.

Hoeveel patiënten opereren we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal nieuwe patiënten met borstkanker dat is geopereerd

   2020   2021  2022
Aantal nieuwe patiënten dat is geopereerd    652    800   826


Het ARTZ Oncologisch centrum is één van de grootste borstkankercentra van Nederland. De specialisten zien veel patiënten en zijn daardoor bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst. Hierdoor zijn de ARTZ-ziekenhuizen ook zeer ervaren in het behandelen van specifieke patiëntengroepen, zoals jonge vrouwen, vrouwen met lokaal uitgebreide ziekte, mannen, familiaire risicogroepen en kwetsbare ouderen met borstkanker.

Wachttijden bij borstkanker

Bij een verdenking op borstkanker kunt u in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen meestal de volgende werkdag, maar zeker binnen twee werkdagen, terecht op de mammapoli. Tijdens uw eerste bezoek krijgt u verschillende onderzoeken en een gesprek met de arts en/of een gespecialiseerd verpleegkundige. Voor borstkanker hebben de ziekenhuizen de zogenaamde eendagsdiagnostiek, dat betekent dat de meeste patiënten op de dag van het onderzoek ook de uitslag krijgen. U weet dus snel of het wel of geen borstkanker is.

Bij de meeste patiënten (ongeveer 70%) is er geen sprake van kanker. Maar als er wel sprake is van borstkanker willen en kunnen de meeste patiënten snel starten met de behandeling. Een behandeling bestaat vaak uit een combinatie van verschillende therapieën zoals een operatie, chemotherapie, hormoontherapie of bestraling. Hieronder ziet u de mediane* doorlooptijd tussen de diagnose en de eerste operatie (exclusief patiënten die een neo-adjuvante behandeling (chemotherapie of hormoontherapie voorafgaand aan de operatie) ondergaan en exclusief patiënten met directe borstreconstructie).

Mediane* doorlooptijd in kalenderdagen tussen diagnose en eerste operatie (excl. patiënten die een neoadjuvante behandeling ondergaan en excl. patiënten met directe borstreconstructie) 

  2020 2021  2022
ARTZ Oncologisch centrum 25 kalenderdagen 27 kalenderdagen  28 kalenderdagen
Landelijk gemiddelde 28 kalenderdagen 29 kalenderdagen  30 kalenderdagen

 * Mediaan: het middelste getal in een oplopende getallenreeks. 50% Van de getallen bevindt zich onder de mediaan en
   50% van de getallen bevindt zich boven de mediaan.

Behandelresultaten

Een belangrijk resultaat van een borstkankeroperatie is dat er geen kankerweefsel achterblijft. Dit verkleint de kans dat een patiënt opnieuw geopereerd moet worden. In de tabel hieronder staat het percentage patiënten waarbij na een operatie voor borstkanker kankerweefsel is achtergebleven. Het gaat hier om patiënten die een borstbesparende operatie hebben gehad, zonder voorafgaande behandeling en zonder uitzaaiing.

Percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel na een operatie

    2020   2021   2022
ARTZ Oncologisch centrum   1,0%   0,6%   0,8%
Landelijk gemiddelde   2,7%   2,6%   2,6%


De landelijke norm is < 15%.

Behouden borstcontour

Bij alle patiënten die een borstsparende operatie hebben gehad en bij alle patiënten die een borstamputatie met een gelijktijdige borstreconstructie hebben gehad is de borstcontour behouden. In de tabel hieronder staat het percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden.

Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden

    2020  2021  2022
ARTZ Oncologisch centrum    76%   76%   84%
Landelijk gemiddelde    72%   75%   78%

 
29 juni 2023