Kwaliteit behandeling voor borstkanker

Het ARTZ Oncologisch centrum is één van de drie grootste borstkankercentra van Nederland.

  1. Kwaliteit behandeling voor borstkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze borstkankerzorg.

Hoeveel patiënten opereren we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal nieuwe patiënten met borstkanker dat is geopereerd

Jaar Aantal
2021 800
2020 625
2019 711


Het ARTZ Oncologisch centrum is één van de drie grootste borstkankercentra van Nederland. De specialisten zien veel patiënten en zijn daardoor bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst. Hierdoor zijn de ARTZ-ziekenhuizen ook zeer ervaren in het behandelen van specifieke patiëntengroepen, zoals jonge vrouwen, vrouwen met lokaal uitgebreide ziekte, mannen, familiaire risicogroepen en kwetsbare ouderen met borstkanker.

Wachttijden bij borstkanker

Bij een verdenking op borstkanker kunt u in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen meestal de volgende werkdag, maar zeker binnen twee werkdagen, terecht op de mammapoli. Tijdens uw eerste bezoek krijgt u verschillende onderzoeken en een gesprek met de arts en gespecialiseerd verpleegkundigen. Voor borstkanker hebben de ziekenhuizen de zogenaamde eendagsdiagnostiek, dat betekent dat de meeste patiënten op de dag van het onderzoek ook de uitslag krijgen. U weet dus snel of het wel of niet borstkanker is.

Bij de meeste patiënten (ongeveer 70%) is er geen sprake van kanker. Maar als er wel sprake is van borstkanker willen en kunnen de meeste patiënten snel starten met de behandeling. Een behandeling is vaak een combinatie van verschillende behandelingen zoals een operatie, chemotherapie, hormoontherapie of bestraling. Hieronder ziet u de doorlooptijd tussen de diagnose en de eerste operatie (exclusief patiënten die een neoadjuvante behandeling ondergaan en exclusief patiënten met directe borstreconstructie).

Mediane* doorlooptijd in kalenderdagen tussen diagnose en eerste operatie (excl. patiënten die een neoadjuvante behandeling ondergaan en excl. patiënten met directe borstreconstructie) 

  2021 2020  2019
ARTZ Oncologisch centrum 27 kalenderdagen 25 kalenderdagen  23 kalenderdagen
Landelijk gemiddelde 29 kalenderdagen 28 kalenderdagen  28 kalenderdagen

 * Mediaan: het middelste getal in een oplopende getallenreeks. 50% van de getallen bevindt zich onder de mediaan en 50% van de getallen bevindt zich boven de mediaan.

Behandelresultaten

Een belangrijk resultaat van een borstkankeroperatie is dat er geen kankerweefsel achterblijft. Dit verkleint de kans dat een patiënt opnieuw geopereerd moet worden. In de tabel hieronder staat het percentage patiënten waarbij na een operatie voor borstkanker kankerweefsel is achtergebleven. Het gaat hier om patiënten die een borstbesparende operatie hebben gehad, zonder voorafgaande chemotherapie en zonder uitzaaiing.

Percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel na een operatie

  2021 2020 2019
ARTZ Oncologisch centrum 0,6% 1,0% 0,3%
Landelijk gemiddelde 2,6% 2,7% 2,8%


De landelijke norm is < 15%.

Behouden borstcontour

Bij alle patiënten die een borstbesparende operatie hebben gehad en patiënten die een borstamputatie met een gelijktijdige borstreconstructie hebben gehad kan de borstcontour worden behouden. In de tabel hieronder staat het percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden.

  2021 2020 2019
ARTZ Oncologisch centrum 76% 76% 77%
Landelijk gemiddelde 75% 72% 76%

 

Nieuws · 11 juni 2017

Waarom eendagsdiagnostiek bij verdenking op borstkanker

De drie ziekenhuizen binnen A.R.T.Z. bieden eendagsdiagnostiek bij verdenking van borstkanker. Het onderzoek en de uitslag wel of niet kwaadaardig vinden plaats binnen een dag.

Lees verder