Kwaliteit behandeling voor longkanker

ARTZ is het grootste longkankercentrum van Nederland.

  1. Kwaliteit behandeling voor longkanker

 

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze longkankerzorg.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. De drie ARTZ-ziekenhuizen behandelden samen in 2020 634 patiënten met longkanker. Daarmee behoort ARTZ tot een van de grootste longkankercentra van Nederland.

Aantal nieuwe patiënten met longkanker

Jaar Aantal
2020 634
2019 682
2018 622

 

Voor het voor- en natraject bij de behandeling van longkanker kunt u terecht in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. De operatieve behandeling van longkanker is geconcentreerd in Rijnstate (Arnhem) en Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem). Hieronder een overzicht van het aantal longoperaties in 2018, 2019 en 2020.

Aantal longresecties (zogenaamde parenchymresecties)

Bij deze ingreep wordt (een deel van) de long verwijderd (segmentresecties, (bi)lobectomieën en pneumonectomieën).

Jaar Aantal
2020 122*
2019 122*
2018 126*

 

* Voor dit soort operaties hebben de wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 parenchymresecties per jaar moet uitvoeren.

Behandelresultaat longkanker

Een operatie voor de behandeling van longkanker is een ingrijpende, complexe operatie, met risico’s op complicaties. De longartsen, oncologen en longchirurgen hechten er veel belang aan om complicaties goed in kaart te brengen. Hiervan kunnen medisch specialisten en operatieteams leren en daardoor uiteindelijk de zorg verder verbeteren.

Geen enkele patiënt is hetzelfde. De conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt heeft veel effect op het resultaat van de operaties en het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren. Bijvoorbeeld als mensen naast longkanker andere ziektes hebben, zoals hartfalen. Maar ook met leeftijd, geslacht en eerdere longoperaties.

Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na de operatie vanwege (primair niet-kleincellige) longkanker is opgetreden.

Met gecompliceerd verloop wordt bedoeld: overlijden tijdens ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de operatie, heroperatie vanwege complicaties of een totale opnameduur langer dan 14 dagen vanwege complicaties.

  Gemiddelde over twee jaren     (2019-2021) Gemiddelde over twee jaren    (2018-2020)
ARTZ Oncologisch Centrum 11,0% 10,0%
Landelijk gemiddelde 12,8% 13,3%

 

De operatieve behandeling van longkanker is bij ARTZ Oncologisch centrum geconcentreerd in Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis. Mede door de concentratie van dit soort operaties op slechts twee locaties is er bij een beperkt aantal medisch specialisten veel ervaring in de operatieve behandeling van longkanker. Dat zorgt voor een lager percentage patiënten waarbij sprake is van een gecompliceerd verloop.