Kwaliteit behandeling voor longkanker

ARTZ is het grootste longkankercentrum van Nederland.

  1. Kwaliteit behandeling voor longkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze longkankerzorg.

Hoeveel patiënten behandelen we?

De drie ARTZ-ziekenhuizen behandelden samen in 2022 665 nieuwe patiënten met longkanker. Jaarlijks worden ongeveer 1400 met longkanker besproken in het Regionale Multidisciplinaire Overleg (MDO). Dit is een overleg waarin verschillende disciplines van de ARTZ ziekenhuizen; longartsen, longchirurgen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen en verpleegkundig specialisten, gezamenlijk de patiënten bespreken om te komen tot het best mogelijke behandelplan. 

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. 

Aantal nieuwe patiënten met longkanker 

   2020  2021  2022
Aantal nieuwe patiënten met longkanker   634   606   665

 

Voor het voor- en natraject bij de behandeling van longkanker kunt u terecht in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. De operatieve behandeling van longkanker is geconcentreerd in Rijnstate (Arnhem) en Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem). Hieronder een overzicht van het aantal longoperaties in 2020, 2021 en 2022.

Aantal longresecties (zogenaamde parenchymresecties)

Bij deze ingreep wordt (een deel van) de long verwijderd (segmentresecties, (bi)lobectomieën en pneumonectomieën).

   2020  2021  2022
Aantal longresecties   122   120   111

Voor dit soort operaties hebben de wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 parenchymresecties per jaar moet uitvoeren.

Behandelresultaat longkanker

Een operatie voor de behandeling van longkanker is een ingrijpende, complexe operatie, met risico’s op complicaties. De longartsen, oncologen en longchirurgen hechten er veel belang aan om complicaties goed in kaart te brengen. Hiervan kunnen medisch specialisten en operatieteams leren en daardoor uiteindelijk de zorg verder verbeteren.

Geen enkele patiënt is hetzelfde. De conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt heeft veel effect op het resultaat van de operaties en het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren. Bijvoorbeeld als mensen naast longkanker andere ziektes hebben, zoals hartfalen. Maar ook met leeftijd, geslacht en eerdere longoperaties.

Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na de operatie vanwege (primair niet-kleincellige) longkanker is opgetreden.

Met gecompliceerd verloop wordt bedoeld: overlijden tijdens ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de operatie, heroperatie vanwege complicaties of een totale opnameduur langer dan 14 dagen vanwege complicaties.

Gemiddelde over 2 jaren       2019 - 2021      2020 - 2022         2021-2023
ARTZ Oncologisch Centrum          11,0%         11,9%             13,5%
Landelijk gemiddelde          12,8%         12,7%             13,1%

 

De operatieve behandeling van longkanker is bij ARTZ Oncologisch centrum geconcentreerd in Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis. Mede door de concentratie van dit soort operaties op slechts twee locaties is er bij een beperkt aantal medisch specialisten veel ervaring in de operatieve behandeling van longkanker. Dat zorgt voor een lager percentage patiënten waarbij sprake is van een gecompliceerd verloop.

Wachttijden bij longkanker

Het percentage patiënten dat geopereerd wordt voor longkanker en besproken is in het multidisciplinair overleg (MDO) met een wachttijd van minder dan 21 dagen tussen het MDO en de operatie

Nadat de diagnose longkanker is vastgesteld, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk en vaak wordt er gekozen voor een combinatie van verschillende behandelingen. In een multidisciplinair overleg (MDO) bespreken internist-oncologen, longartsen, longchirurgen, radiologen, pathologen en radiotherapeuten met elkaar het behandelvoorstel. Patiënten die in een ander ziekenhuis worden geopereerd dan hun eigen ziekenhuis, worden ook besproken in een regionaal MDO van de drie ziekenhuizen. Op deze manier wordt er vanuit verschillende invalshoeken en specialismen meegedacht over de beste behandeling voor de patiënt.

   2020  2021  2022
ARTZ Oncologisch centrum  53,8%  67,8%  53,3%
Landelijk gemiddelde  64,9%  66,7%  54,6%

 
29 juni 2023