Kwaliteit behandeling voor maagkanker

  1. Kwaliteit behandeling voor maagkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze maagkankerzorg.

Hoe vaak voeren we welke behandeling uit?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Voor de behandeling van maagkanker kunt u terecht in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. De operatieve behandeling van maagkanker is geconcentreerd in Rijnstate. De voor- en nabehandeling bij een operatie vinden plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt.

Aantal chirurgische behandelingen voor maagkanker

Behandeling   2020   2021   2022
Maagresectie vanwege adenocarcinoom*    30   30    23
Overige palliatieve maagoperatie vanwege maagkanker      2     0      2

*Voor dit soort operaties hebben wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 
  20 maagkankeroperaties per jaar moet uitvoeren.

Toelichting:

  • Een maagresectie is een operatie waarbij een deel van de maag verwijderd wordt.
  • Het adenocarcinoom is een tumor die ontstaat uit de klierbuisjes in het slijmvlies van de maag.
  • Bij een palliatieve behandeling is het doel niet om te genezen, maar om de ziekte af te remmen en de klachten te verminderen.


De verwijdering van een deel van de maag vanwege maagkanker komt niet vaak voor, ongeveer 450 keer per jaar in Nederland. Het is dan belangrijk dat een ziekenhuis voldoende ervaring blijft houden en dus genoeg patiënten behandelt. In Rijnstate (Arnhem) komen patiënten voor een operatieve behandeling van maagkanker uit de ARTZ-ziekenhuizen: Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede), het Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) en vanuit ziekenhuizen in de regio zoals het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Radboudumc en het Maasziekenhuis Pantein.

Minimaal invasieve operaties voor maagkanker

Patiënten met maagkanker worden bij Rijnstate zoveel mogelijk laparoscopisch (minimaal invasief) geopereerd. Via kleine sneetjes in de buik brengt de arts een aantal instrumenten in het lichaam en voert de operatie uit. De arts en zijn team volgen de operatie via de camerabeelden. Het voordeel van een laparoscopische operatie is dat er vaak sprake is van sneller herstel doordat er kleinere en minder pijnlijke wonden zijn.

Behandelresultaat

Gecompliceerd verloop

Een operatie voor de behandeling van maagkanker is een ingrijpende operatie, met risico op een gecompliceerd verloop. De ARTZ-ziekenhuizen hechten er veel belang aan om dit goed in kaart te brengen. Chirurgen en operatieteams kunnen van deze informatie leren en de zorg verder verbeteren. Hieronder geven wij inzicht in het gecompliceerde verloop bij de behandeling van maagkanker.
 
Geen enkele patiënt is hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt veel effect op het resultaat van de operatie en op het ontstaan van een gecompliceerd verloop. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht, eerdere maag-/buikoperaties en andere onderliggende ziektes, zoals hartfalen.

Percentage geopereerde patiënten voor maagkanker met een gecompliceerd verloop

 

Gemiddelde over 2 jaren       2019 - 2021      2020 - 2022         2021-2023
ARTZ Oncologisch Centrum          15,7%         15,3%          14,7%
Landelijk gemiddelde          19,6%         19,2%          18,1%

 

Gecompliceerd verloop: heroperatie vanwege complicaties of een verlengde opnameduur meer dan 21 dagen vanwege complicaties na de operatie of overlijden tijdens of na ziekenhuisopname.

Percentage patiënten waarbij de snijranden na de operatie voor maagkanker geen kankerweefsel bevatten

    2020   2021   2022
ARTZ Oncologisch centrum  92,6%   96,7%  95,7%
Landelijke gemiddelde  93,0%   94,5%  93,6%

Een belangrijk resultaat van de operatie voor maagkanker is dat er geen kankerweefsel achterblijft.

Percentage geopereerde patiënten vanwege maagkanker dat is overleden tijdens de ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de ziekenhuisopname

 

Gemiddelde over 2 jaren       2019 - 2021      2020 - 2022         2021-2023
ARTZ Oncologisch Centrum          1,8%         3,2%            1,7%
Landelijk gemiddelde          3,1%         3,8%            3,0%


29 juni 2023