Kwaliteit behandeling voor prostaatkanker

  1. Kwaliteit behandeling voor prostaatkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze prostaatkankerzorg.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Voor de behandeling van prostaatkanker kunt u terecht in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. Door de concentratie van de operatieve behandelingen in Rijnstate Arnhem (onder andere door verwijzingen vanuit ziekenhuizen in Ede en Doetinchem) hebben de urologen van Rijnstate de afgelopen jaren meer dan 2000 patiënten met een vorm van urologische kanker geopereerd.

De operaties voor prostaatkanker worden in Rijnstate uitgevoerd met behulp van een van de twee Da Vinci Xi operatierobots.

Aantal prostaatverwijderingen 

  2020 2019 2018
Aantal radicale prostatectomieën* uitgevoerd m.b.v. de operatierobot  104  106  120

 *Bij een prostatectomie wordt de prostaat verwijderd.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben voor 2020 vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 100 prostaatkankeroperaties per jaar moet doen. ARTZ voldoet aan deze norm.

Operatie met hulp van een operatierobot

Het opereren met behulp van een operatierobot heeft verschillende voordelen:

  • Dankzij de robot kunnen complexe operaties worden uitgevoerd via laparoscopie (kijkoperatie), waarbij de patiënt alleen kleine sneetjes in de buik krijgt. Daardoor hebben patiënten meestal minder last van bloedverlies, minder pijn en minder littekenweefsel, waardoor zij sneller herstellen.
  • De robot vertaalt de bewegingen van de vingers van de operateur met enorme precisie en filtert eventuele trillingen weg. Ook kan de robot de bewegingen verkleinen, zodat de operateur nauwkeuriger kan opereren.
  • Door de smalle, flexibele armen en draaibare "polsgewrichtjes" van de robot kan de chirurg gebieden zien en bereiken waar hij bij een normale operatie of kijkoperatie minder makkelijk bijkomt. Op deze manier wordt omliggend weefsel zoveel mogelijk gespaard.

 

Brachytherapie* en Radiotherapie**

  2020 2019 2018
Aantal patiënten die brachytherapie hebben ondergaan geen data    26   34
Aantal patiënten die radiotherapie hebben ondergaan  162   172  144

 *Brachytherapie is inwendige bestraling.
**Radiotherapie is bestraling

Beide behandelingen worden gegeven bij de Radiotherapiegroep. Zowel voor brachytherapie als voor uitwendige bestraling is de norm 20 patiënten per jaar per instelling. 

Behandelresultaten

Complicaties
Een prostaatkankeroperatie is een ingrijpende operatie, met risico op complicaties. De mate van ernst van de complicatie is verschillend en kan variëren van een infectie tot een operatie. Het is belangrijk voor het herstel dat er na een operatie geen chirurgische complicaties optreden.

Percentage patiënten met chirurgische complicaties na de operatie 

  2020
ARTZ Oncologisch centrum   0%
Landelijk gemiddelde   2%

 

Incontinentie
Incontinentie betekent dat een patiënt last heeft van onwillekeurig urineverlies of zijn plas niet goed op kan houden. In 2020 zijn patiënten 12 maanden hun operatie (in 2019) bevraagd over incontinentie. 

Percentage patiënten dat een jaar na de prostaatkankeroperatie droog is (geen of één incontinentiemateriaal per dag gebruikt)  

  2020
ARTZ Oncologisch centrum 96%
Landelijk gemiddelde onbekend