Telefoonnummer: (088) 005 72 31

Expertise en kwaliteit

  1. Expertise en kwaliteit

Kwaliteit oncologische zorg A.R.T.Z.

Wij geloven in transparantie binnen de zorg en hechten waarde aan het geven van inzicht in de kwaliteit van onze zorg voor patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden.
In 2017 zijn we gestart met het publiceren van gegevens van een aantal kankersoorten. Inmiddels hebben we zowel de te publiceren gegevens als het aantal kankersoorten uitgebreid.
Op deze pagina’s geven we meer inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg van A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Het gaat om informatie over aantallen patiënten, aantallen van verschillende soorten behandelingen, behandelresultaten en informatie over wacht- en toegangstijden. Deze informatie wordt nauwkeurig geregistreerd in alle drie de A.R.T.Z.-ziekenhuizen en in de meeste gevallen ook landelijk bijgehouden door een externe instantie (Dutch Institute for Clinical Auditing). De informatie betreft de jaren 2016, 2017 en 2018. 

Keurmerken en kwaliteitscriteria

De geleverde zorg binnen A.R.T.Z. voldoet aan de relevante keurmerken en kwaliteitscriteria.