Expertise en kwaliteit

  1. Expertise en kwaliteit

Kwaliteit oncologische zorg ARTZ

Wij geloven in transparantie binnen de zorg en hechten waarde aan het geven van inzicht in de kwaliteit van onze zorg voor patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden.
In 2017 zijn we gestart met het publiceren van gegevens van een aantal kankersoorten. Inmiddels hebben we zowel de te publiceren gegevens als het aantal kankersoorten uitgebreid.
Op deze pagina’s geven we meer inzicht in de kwaliteit van de zorg van oncologienetwerk ARTZ. Het gaat om informatie over aantallen patiënten, aantallen van verschillende soorten behandelingen, behandelresultaten en informatie over wacht- en toegangstijden. Deze informatie wordt nauwkeurig geregistreerd in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen en in de meeste gevallen ook landelijk bijgehouden door een externe instantie (Dutch Institute for Clinical Auditing). De informatie gaat over de jaren 2019, 2020 en 2021. 

Keurmerken en kwaliteitscriteria

De geleverde zorg binnen ARTZ voldoet aan de relevante keurmerken en kwaliteitscriteria.

 

Vergelijk ziekenhuizen met elkaar

Wilt u weten hoe de ARTZ ziekenhuizen scoren op kwaliteit in vergelijking met andere ziekenhuizen? Kijk dan op www.ziekenhuischeck.nl, een website van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Hier vindt u onder andere behandelresultaten bij kanker (en andere aandoeningen), informatie over wachttijden en patiënttevredenheid.