1. Behandeling

Behandeling van darmkanker

Voor het opstellen van het behandelplan maken de specialisten gebruik van landelijk vastgestelde richtlijnen. De meest toegepaste behandelingen bij darmkanker zijn: een operatie, radiotherapie (bestraling) en chemotherapie (behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen).

Patiënten met (een vermoeden van) darmkanker kunnen rekenen op ervaren medisch specialisten, die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Door de samenwerking binnen ARTZ kunnen patiënten uit Gelderland dicht bij huis behandeld worden. Zij hebben snel toegang tot uitstekende zorg, altijd onder begeleiding van het eigen behandelteam en in de veilige omgeving van één van de drie aangesloten ziekenhuizen.

De meeste operaties voor darmkanker vinden plaats in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. Voor enkele specifieke darmkankeroperaties, die minder vaak voorkomen, hebben we gekozen voor centralisatie van de operatie. U wordt in dat geval voor de operatie verwezen naar een ander ziekenhuis. De behandeling voor en na de operatie is in uw eigen ziekenhuis.

Persoonlijke begeleiding

De ziekenhuizen van ARTZ leveren zorg op maat, zorg die bij u past. U wordt uitgebreid geïnformeerd over het gehele zorgtraject van onderzoeken en mogelijke behandelingen. U krijgt een persoonlijk behandelplan, waarbij alle beslissingen over de aanpak samen met u genomen worden.

Patiënten worden niet alleen door artsen gezien. Er is een belangrijke taak weggelegd voor gespecialiseerde GIO-verpleegkundigen, die u begeleiden en van informatie voorzien. Zij helpen onder meer bij de uitleg van diagnostiek, psychische begeleiding, (onder)voeding, pijnbehandeling en andere lichamelijke klachten en ook bij het herstel van de soms zware behandelingen.

In elk van de drie ziekenhuizen binnen ARTZ hebben patiënten een vast aanspreekpunt. Dit is de zorgcoördinator of verpleegkundig specialist. Hij of zij is niet alleen uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, maar hij of zij coördineert ook al uw afspraken tijdens uw behandelingen voor darmkanker.