Leverkanker

  1. Leverkanker

Patiënten met uitzaaiingen in de lever kunnen bij ARTZ Oncologisch centrum rekenen op ervaren medisch specialisten, die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Wat zijn uitzaaiingen in de lever

Kanker in de lever (primaire leverkanker) komt niet vaak voor. Als er kwaadaardige tumoren in de lever zijn, gaat het meestal om uitzaaiingen (metastasen) of doorgroei van een andere soort kanker, bijvoorbeeld van dikkedarmkanker.

Bij een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. De tumorcellen worden via het bloed en/of de lymfe door het lichaam verspreid. Op deze wijze kunnen kankercellen in andere organen terechtkomen en ook daar uitgroeien tot tumoren. Dit zijn uitzaaiingen (metastasen): uitbreidingen van de oorspronkelijke kankercellen op één of meer andere plaatsen in het lichaam. Het bloed uit het maag-darmkanaal stroomt als eerste door de lever heen. Metastasen komen daarom regelmatig in de lever voor.

Een steeds groter aantal patiënten met levermetastasen komt in aanmerking voor een operatie, met als doel volledig te genezen van deze ziekte.

Meer algemene informatie over levermetastasen vindt u op www.kanker.nl

De meerwaarde van de samenwerking in ARTZ bij levermetastassen

Door het delen van kennis en ervaring hebben de ziekenhuizen binnen ARTZ Oncologisch centrum hun kwaliteit verder verbeterd. De concentratie van de operatieve behandeling van levermetastasen in Ziekenhuis Gelderse Vallei zorgt ervoor dat de oncologisch chirurgen en het operatieteam veel ervaring hebben met deze complexe ingreep. Patiënten met  uitzaaiingen in de lever kunnen daardoor rekenen op ervaren medisch specialisten, die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Door de samenwerking binnen ARTZ kunnen patiënten dicht bij huis behandeld worden. Zij hebben snel toegang tot uitstekende zorg, altijd onder begeleiding van het eigen behandelteam en in de veilige omgeving van één van de drie aangesloten ziekenhuizen.