1. Behandeling

Behandeling van leverkanker

De behandeling van uitzaaiingen in de lever is complex en vindt daarom in het ARTZ Oncologisch centrum op multidisciplinaire wijze plaats. Gespecialiseerde chirurgen coördineren uw behandeling in samenspraak met oncologen, maag-darm-leverartsen, radiotherapeuten, interventie-radiologen en verpleegkundig specialisten.

Binnen het ARTZ Oncologisch centrum is er gekozen om alle leveroperaties in één ziekenhuis te doen, namelijk Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het centraal uitvoeren van deze relatief weinig voorkomende, complexe ingrepen tot de beste resultaten leidt. In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden jaarlijks ongeveer vijftig leveroperaties uitgevoerd. Door de toegenomen ervaring is het niveau van zorg zowel voor, tijdens als na de operatie van hoge kwaliteit. Omdat de drie ziekenhuizen zeer nauw samenwerken, kunnen de poliklinische controles in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.

Persoonlijke begeleiding

De ziekenhuizen van ARTZ leveren zorg op maat, zorg die bij u past. U wordt uitgebreid geïnformeerd over het gehele zorgtraject van onderzoeken en mogelijke behandelingen. U krijgt een persoonlijk behandelplan, waarbij alle beslissingen over de aanpak samen met u genomen worden.

Patiënten worden niet alleen door artsen gezien. Er is een belangrijke taak weggelegd voor gespecialiseerde verpleegkundigen, die u begeleiden en van informatie voorzien. Zij helpen onder meer bij de uitleg van diagnostiek, psychische begeleiding, (onder)voeding, pijnbehandeling en andere lichamelijke klachten en ook bij het herstel van de soms zware behandelingen.

In elk van de drie ziekenhuizen binnen ARTZ hebben patiënten een vast aanspreekpunt. Dit is de zorgcoördinator. Deze coördinator is niet alleen uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, maar coördineert ook al uw afspraken tijdens uw behandelingen.