Longkanker

  1. Longkanker

Patiënten met (een vermoeden van) longkanker kunnen rekenen op ervaren medisch specialisten, die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Wat is longkanker

Longkanker is de vierde meest voorkomende vorm van kanker. In Nederland treft de ziekte jaarlijks ongeveer 12.000 mensen. De helft van deze mensen is tussen de 60 en 75 jaar oud. Roken is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van longkanker. Naast roken, spelen ook leeftijd en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld inademen van asbest of radon gas) een rol bij het ontstaan van longkanker. Tot op heden lijkt erfelijkheid geen (grote) rol te spelen bij het ontstaan van longkanker.

Als longkanker ontstaat, geeft dit eerst heel algemene klachten. Bijvoorbeeld prikkelhoest en kortademigheid, die ook veel voorkomen bij andere ziektes. Daardoor wordt longkanker meestal pas laat ontdekt, met als gevolg dat genezing vaak niet meer mogelijk is en er naar verhouding meer mensen overlijden aan longkanker dan aan andere vormen van kanker.

Meer algemene informatie over longkanker kunt u vinden op www.kanker.nl

De meerwaarde van de samenwerking in ARTZ bij longkanker

Door het delen van kennis en ervaring hebben de ziekenhuizen binnen ARTZ hun kwaliteit verder verbeterd. Samen vormen de ziekenhuizen het grootste longkankercentrum in Nederland. Onze specialisten zien veel patiënten en zijn daardoor bijzonder kundig in het behandelen van kwaadaardige aandoeningen in de long.

Patiënten met (een vermoeden van) longkanker kunnen rekenen op ervaren medisch specialisten, die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Door de samenwerking binnen ARTZ Oncologisch centrum kunnen patiënten dichtbij huis behandeld worden. Zij hebben snel toegang tot uitstekende zorg, altijd onder begeleiding van het eigen behandelteam en in de veilige omgeving van één van de drie aangesloten ziekenhuizen.