1. Behandeling

Behandeling van maagkanker

De behandeling van maagkanker is complex en vindt daarom in het ARTZ Oncologisch centrum op multidisciplinaire wijze plaats. Gespecialiseerde chirurgen coördineren uw behandeling in samenspraak met oncologen, maag-darm-leverartsen, radiotherapeuten, radiologen en verpleegkundig specialisten.

Binnen het ARTZ Oncologisch centrum voor gekozen alle maagkankeroperaties in één ziekenhuis uit te voeren, namelijk Rijnstate in Arnhem. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het centraal uitvoeren van deze relatief weinig voorkomende en complexe operatie tot de beste resultaten leidt. Naast patiënten uit de ARTZ-regio worden ook de patiënten uit de regio Nijmegen/Boxmeer met maagkanker in Rijnstate geopereerd.

In Rijnstate vinden jaarlijks meer dan 1200 maagoperaties plaats, waarvan ruim 30 voor de diagnose maagkanker. Door de toegenomen ervaring is het niveau van zorg zowel voor, tijdens als na de operatie van hoge kwaliteit. Omdat de drie ziekenhuizen zeer nauw samenwerken, kunnen de poliklinische controles na de operatie in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.

Voor het opstellen van het behandelplan maken de specialisten gebruik van landelijk vastgestelde richtlijnen. De meest toegepaste behandelingen bij maagkanker zijn een operatie en chemotherapie (behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen). De operatieve behandeling vindt alleen in Rijnstate (Arnhem) plaats. Voor de behandeling met chemotherapie kunt u terecht in elk van de drie ziekenhuizen.

Persoonlijke begeleiding

De ziekenhuizen van ARTZ leveren zorg op maat, zorg die bij u past. U wordt uitgebreid geïnformeerd over het gehele zorgtraject van onderzoeken en mogelijke behandelingen. U krijgt een persoonlijk behandelplan, waarbij alle beslissingen over de aanpak samen met u genomen worden.

Patiënten worden niet alleen door artsen gezien. Er is een belangrijke taak weggelegd voor gespecialiseerde verpleegkundigen, die u begeleiden en van informatie voorzien. Zij helpen onder meer bij de uitleg van diagnostiek, psychische begeleiding, (onder)voeding, pijnbehandeling en andere lichamelijke klachten en ook bij het herstel van de soms zware behandelingen.

In elk van de drie ziekenhuizen binnen ARTZ hebben patiënten een vast aanspreekpunt. Dit is de zorgcoördinator of verpleegkundig specialist. Deze coördinator is niet alleen uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, maar coördineert ook al uw afspraken tijdens uw behandelingen.