ARTZ in feiten en cijfers

  1. ARTZ in feiten en cijfers

De Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ) bestaat sinds 2014. Vandaag de dag is ARTZ een goed functionerend oncologisch netwerk van Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis en Radiotherapiegroep. De doelstelling is om een breed pakket aan oncologische zorg van hoge kwaliteit beschikbaar te houden binnen het eigen adherentiegebied van 1,2 miljoen inwoners.

Voor Wereldkankerdag ontwierpen we een infographic met informatie over ARTZ: wat is ARTZ, hoe ziet de samenwerking eruit en wat levert dit op? De cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren veel is bereikt. Zo werden er in 2021 bijna 3.500 patiënten besproken in de regionale MDO’s. Dit getal neemt elk jaar toe. Er zijn inmiddels 70 uniforme zorgpaden en protocollen beschikbaar. De kwaliteit van de oncologische zorg is uitstekend en onze patiënten zijn erg tevreden, zo blijkt uit patiëntervaringsmetingen. Resultaten om trots op te zijn! Daarom hebben de ARTZ-partners tijdens een strategisch beraad op 29 november besloten om de oncologische samenwerking de komende jaren voort te zetten én nog verder te verstevigen waar dat kan en nodig is.

Meer info: Robert van Schijndel