Wat merkt de patiënt

  1. Wat merkt de patiënt

Wat merkt de patiënt van ARTZ Oncologisch centrum?

In een periode die al moeilijk genoeg is voor patiënten, is het fijn als zij kunnen vertrouwen op de deskundigheid in de eigen omgeving voor de behandeling van kanker.

Zorg dicht bij huis

Houdt de behandeling een operatie in die niet in uw eigen ziekenhuis kan plaatsvinden, maar wel in een ander ziekenhuis binnen ARTZ Oncologisch Centrum? Dan wordt u voor die operatie verwezen naar dit andere ziekenhuis. Dat betekent dat u voor de operatie terecht kunt in een ziekenhuis binnen uw provincie, niet al te ver weg. Het voortraject (waaronder diagnostiek) en de nazorg vinden gewoon plaats in uw eigen ziekenhuis.

De zorgverleners van ARTZ Oncologisch centrum werken op uniforme wijze, volgens de laatste inzichten en normen. De oncologische zorgpaden en protocollen zijn op elkaar afgestemd, zodat de zorgtrajecten naadloos op elkaar aansluiten.

Snelle diagnostiek

De ziekenhuizen binnen ARTZ kennen een korte toegangstijd. U kunt dus snel terecht nadat u naar één van de ziekenhuizen bent verwezen. Vervolgens biedt het ziekenhuis u een snelle diagnostiek, met daaraan gekoppeld een behandelplan. U hebt dus snel duidelijkheid.

Eén aanspreekpunt

Ook al moet u naar een ander ziekenhuis voor uw behandeling, u houdt één aanspreekpunt voor al uw vragen rond uw behandeling. Dat is de zorgcoördinator. Deze is voor u het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. En ook voor uw familie of mantelzorger. Daarnaast plant en coördineert de zorgcoördinator al uw afspraken in het ziekenhuis gedurende uw behandeling. Deze manier van werken is een voorbeeld van een ‘best practice’ die de ziekenhuizen binnen ARTZ Oncologisch centrum hebben gekozen als standaard werkwijze.