ARTZ Nieuws

Voorbereiden op IZA-normering

ARTZ werkt aan de voorbereiding op de aanstaande IZA-normering. Op basis van een bespreekdocument waarin een beeld wordt gegeven van de aantallen in de ARTZ-regio en binnen Onco-Oost wordt het gesprek gevoerd met het MOCO, RBO, tumorwerkgroepen en andere gremia. Een soortgelijke bespreking wordt ook opgestart voor Onco-Oost.

Lees verder

Geriatrische screening binnen ARTZ

De geriaters van ARTZ willen meer structurele aandacht voor de oudere patiënt met kanker. Daarom hebben ze in de Tumorwerkgroepen Long en Urologie een presentatie gegeven over kanker bij ouderen. Zo gingen ze in op de toegevoegde waarde van een geriatrische beoordeling bij de oncologische besluitvorming.

Lees verder

Eenduidige werkwijze palliatieve zorg

In het palliatieve zorg project werken de drie ARTZ-ziekenhuizen toe naar een eenduidige visie en werkwijze op het gebied van palliatieve zorg. Als startpunt vullen zij de ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ in.

Lees verder

Radiotherapiegroep: inservice opleiding Radiotherapeutisch Laborant

Radiotherapiegroep heeft de opleidingserkenning behaald van het College Zorgopleidingen (CZO) voor de inservice opleiding tot Radiotherapeutisch Laborant. Naast het aanbieden van stages voor voltijds studenten van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), biedt Radiotherapiegroep ook een inservice opleiding aan. Dit doen we in samenwerking met de Erasmus MC Academie in Rotterdam. Vanwege de huidige krapte in de arbeidsmarkt wil Radiotherapiegroep door middel van deze opleiding de keuze voor een opleiding in de zorgsector aantrekkelijker maken.

Lees verder

AYA-team gestart in het Slingeland Ziekenhuis

In het Slingeland Ziekenhuis is een AYA-zorgteam gestart om leeftijdsspecifieke zorg te verlenen aan jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar: AYA’s (adolescents & young adults). Zij hebben vaak veel vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd en situatie. Over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Het AYA-team heeft aandacht voor al deze vragen en biedt passende ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling en gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig tijdens, maar ook ná je kankerbehandeling?'.

Lees verder

Rijnstate: aandacht voor herkennen zeldzame kanker verhoogt overlevingskansen

Van 6 tot en met 12 maart 2023 was het de Week van de Zeldzame Kankers. Hierin werd extra aandacht gevraagd voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker. En dat is belangrijk, want naar zeldzame kankers vindt ook minder onderzoek plaats. Dat heeft gevolgen voor het herkennen en behandelen van de ziekte. En daardoor zijn de overlevingskansen voor deze patiënten vaak relatief lager. Peniskanker is zo’n zeldzame kankersoort.

Lees verder

Werkbezoek Prostaatkankerstichting

Op woensdag 14 september 2022 kwam een aantal afgevaardigden van de Prostaatkankerstichting op werkbezoek bij ARTZ om de visie van de Prostaatkankerstichting te bespreken. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat volumenormen niet heilig en allesbepalend zijn, en dat voor kwalitatief goede zorg veel aspecten van belang zijn

Lees verder

Diagnostische route borstkankerpatiënten

In de Tumorwerkgroep Mamma is gesproken over een nieuwe diagnostische route voor borstkankerpatiënten met de radioloog als poortwachter. De komende tijd worden betrokken professionals hierover geraadpleegd en zal ook in andere ziekenhuizen worden gekeken hoe dit proces is ingericht. De bijeenkomst van de Tumorwerkgroep Mamma in november staat met name in het teken van dit onderwerp.

Lees verder

Radiotherapiegroep partner in het MOMENTUM project

Radiotherapiegroep is officieel toegelaten als partner van het MOMENTUM samenwerkingsverband. Dit is een samenwerking vanuit MR-linac Unity instituten wereldwijd, met als doel behandelingen op de MR-linac te evalueren en te optimaliseren. We zijn de 10e deelnemer wereldwijd en het eerste niet-academische instituut in Nederland dat zich hierbij mag aansluiten.

Lees verder

Interview over bloedkanker in het Slingeland Magazine

September is wereldwijd uitgeroepen tot Blood Cancer Awareness Month. Tijdens deze maand wordt er jaarlijks extra aandacht gevraagd voor deze ziekte en de patiënten. Ook het Slingeland Ziekenhuis deed hier in september aan mee. Op verschillende manieren is er aandacht gevraagd voor bloedkanker, met als doel om mensen bewust te maken van de signalen en de impact ervan.

Lees verder
>

Uitstekende oncologische zorg door regionale samenwerking

ARTZ Oncologisch netwerk heeft deze week haar kwaliteitscijfers gepubliceerd. Deze kwaliteitscijfers laten zien dat de zorg in het samenwerkingsverband ARTZ van hoog niveau is. Het gaat hierbij om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker, peniskanker, niercelkanker, blaaskanker en leverkanker. Binnen het ARTZ Oncologisch netwerk werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Radiotherapiegroep nauw samen op het gebied van oncologische zorg.

Lees verder

IKNL maakt regiorapportages voor Tumorwerkgroep Urologie

In april is de IKNL regiorapportage Blaaskanker gepresenteerd aan de Tumorwerkgroep Urologie. De conclusie is dat de ARTZ-resultaten voor de behandeling van blaaskanker goed zijn. In kleiner comité wordt doorgesproken over de onderlinge verwijzingen van cystectomieën.

Lees verder

Radiotherapiegroep: Uitbreiding behandelingen MR-linac

Een jaar geleden is Radiotherapiegroep gestart met het bestralen van patiënten op de MR-linac. Een MR-linac is een bestralingsapparaat met een geïntegreerde MRI-scanner. De eerste patiëntengroepen die voor deze behandeling in aanmerking kwamen, betroffen patiënten met een bepaald type prostaatkanker en patiënten met een enkele uitzaaiing in lymfeklieren in het bekken. Inmiddels worden ook patiënten met een rectumcarcinoom, die een kort schema radiotherapie krijgen, behandeld op de MR-linac.

Lees verder

Slingeland Ziekenhuis: Boek Erik Muller over wat je wel en beter niet kan zeggen tegen mensen met kanker

Erik Muller werkte jarenlang als internist-oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis. In 2019 ging hij met pensioen. Patiënten met kanker vertelden hem regelmatig over wat mensen tegen hen zeiden en wat dit met hen deed. Dat inspireerde hem tot het schrijven van het boek ‘Gelukkig heb je je wenkbrauwen nog' over wat je wel en beter niet kunt zeggen tegen mensen met kanker.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate: Symposium ONCO-Life 29 september 2022

Op 29 september 2022 vindt het ONCO-LIFE symposium plaats. Het doel: kennis delen en nadenken over voeding en beweging bij (darm-)kanker; wat is er al bekend, waar liggen behoeften van patiënten en professionals en kunnen inzichten al worden toegepast in de zorgnetwerken? Onderzoekers presenteren de laatste stand van de wetenschap. Er is volop tijd om in gesprek te gaan over welke vervolgstappen nodig zijn om te komen tot gepersonaliseerde voedingsadviezen en hoe we kunnen werken aan praktische implementatie.

Lees verder

ARTZ in feiten en cijfers

De Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ) bestaat sinds 2014. Vandaag de dag is ARTZ een goed functionerend oncologisch netwerk van Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis en Radiotherapiegroep. De doelstelling is om een breed pakket aan oncologische zorg van hoge kwaliteit beschikbaar te houden binnen het eigen adherentiegebied van 1,2 miljoen inwoners.

Lees verder

Verkenningen CCN Oost-Nederland

Vanuit het Radboudumc is in overleg met de voorzitters van de oncologie-commissies van meerdere ziekenhuizen het initiatief ontstaan om te komen tot het Comprehensive Cancer Network Oost Nederland. Op 25 januari 2022 heeft hierover een bespreking plaatsgevonden met de bestuurders en voorzitters oncologie-commissies van de geïnteresseerden ziekenhuizen. ARTZ is geïnteresseerd in deze vorm van samenwerking.

Lees verder

Onderlinge verwijzingen

ARTZ heeft onderlinge verwijsafspraken gemaakt voor de laag-volume, hoog-complexe oncologische zorg. Om de uitvoering van deze afspraken te monitoren worden de aantallen onderlinge verwijzingen vier keer per jaar gerapporteerd. In 2021 zijn in totaal 223 patiënten voor een operatie verwezen naar een ander ARTZ-ziekenhuis. Dat is 14% meer dan in 2020. Deze stijging is toe te schrijven aan de hogere aantallen prostaat- en nierverwijzingen.

Lees verder

Reactiverend Rijnstate: een nieuwe manier van verplegen

Op 24 januari en 31 januari verhuisden de verpleegafdelingen Geriatrie en Oncologie naar de nieuwbouw aan de voorzijde van Rijnstate. We gaan hier ‘reactiverend verplegen’. Naast aandacht voor voeding en ontspanning, stimuleren we patiënten om zoveel mogelijk te bewegen. Bewegen voor, tijdens en na een opname of operatie versnelt het herstel, verkleint de kans op complicaties en verlies van spiermassa, en verhoogt de kwaliteit van leven, ook op langere termijn.

Lees verder

Radiotherapiegroep: Onderzoek patiëntervaringen op de MR-linac

Sinds juni 2021 is de Elekta Unity MR-linac in gebruik bij Radiotherapiegroep. Recentelijk is een onderzoek gedaan; ‘Multi-modality acceptability study for treatment of the prostate, MAST-pro’. Hierin zijn de patiëntervaringen van patiënten met prostaatkanker op de MR-linac vergeleken met de patiëntervaringen van prostaatkankerpatiënten op de reguliere bestralingstoestellen.

Lees verder

Samenwerking zorgverkoop

In de tumorwerkgroepen van ARTZ bespreken we actuele ontwikkelingen rondom diagnostiek en behandeling van kanker. Sommigen daarvan hebben een impact op de bekostiging van de zorg. Het is daarom belangrijk dat de zorgverkoopteams van de ziekenhuizen op tijd op de hoogte zijn, zodat zij ze kunnen meenemen in de gesprekken met de zorgverzekeraars. Door samen te werken op het gebied van zorgverkoop, werken we efficiënt en hoeft niet elke ARTZ-partner zelf het wiel uit te vinden.

Lees verder

Samenwerken op het gebied van PROMS

De kwaliteitsmanagers van de ARTZ-partners hebben de wens uitgesproken om samen te werken op het gebied van PROMS in de oncologie. In de ARTZ-ziekenhuizen en bij Radiotherapiegroep worden PROMS al ingezet bij blaas-, borst- en prostaatkanker. Samen met de tumorwerkgroepen verkennen we de komende periode hoe we de implementatie van PROMS verder kunnen vormgeven en wat daarvoor nodig is.

Lees verder

Patiënten zeer tevreden over borstkankerzorg

De Tumorwerkgroep Mamma heeft een eigen PREM (Patiënt Reported Experience Measure) vragenlijst ontwikkeld. Alle patiënten met borstkanker krijgen na 8 weken en na een jaar de PREM vragenlijst toegestuurd, waarin zij aangeven hoe ze de zorg hebben ervaren. Met de resultaten kan de zorg in de ziekenhuizen verder verbeterd worden. En door de PREM-resultaten onderling te vergelijken, kunnen de ARTZ-ziekenhuizen van elkaar leren. Eind vorig jaar analyseerde de tumorwerkgroep de resultaten van 226 ingevulde PREM-vragenlijsten. Met een 8,6 als gemiddeld rapportcijfer blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn over de borstkankerzorg die zij ontvingen.

Lees verder

SZ-medewerkers duiken het water in voor de strijd tegen kanker

Zondag 12 september vond Swim to Fight Cancer Achterhoek plaats in Stroombroek in Braamt. Tijdens dit zwemevenement zwommen deelnemers zoveel mogelijk geld bij elkaar voor de strijd tegen kanker. Ook veel medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis doken het water in voor het goede doel, waaronder teams van polikliniek Chirurgie en afdeling N2.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei start AYA-zorgteam voor jonge mensen met kanker

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een AYA-zorgteam gestart voor jonge mensen met kanker. Jongvolwassenen die de diagnose kanker krijgen, hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie. Bijvoorbeeld vragen over een studie, een hypotheek of kinderwens. Deze AYA’s (Adolescents and Young Adults) kunnen hiermee bij het AYA-zorgteam terecht. Het team biedt zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Van de ARTZ-ziekenhuizen beschikt ook Rijnstate over een AYA-zorgteam.

Lees verder

Uitwendige bestraling minder belastend voor slokdarmpatiënten

Op 21 september jl. promoveerde Paul Jeene, radiotherapeut-oncoloog bij Radiotherapiegroep aan de Universiteit van Amsterdam. Een groot onderdeel van zijn proefschrift betrof de landelijke POLDER-studie. Met deze studie is aangetoond dat uitwendige radiotherapie bij slokdarmkanker minstens zo effectief is als brachytherapie, maar minder belastend is voor de patiënt en sneller lijkt te werken. De slikklachten van de patiënt verminderen waardoor de kwaliteit van leven hoger wordt.

Lees verder

MRI-geleide bestraling door Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep heeft de eerste patiënt succesvol bestraald op de MR-linac. Een MR-linac is een combinatie van een bestralingsapparaat en een diagnostische MRI-scanner. Hierdoor is MRI-gestuurde bestraling mogelijk waardoor de tumor beter kan worden bestraald. De MRI-gestuurde bestraling staat ter beschikking voor alle patiënten die naar Radiotherapiegroep worden verwezen.

Lees verder

Uitstekende oncologische zorg door regionale samenwerking

De deze week gepubliceerde kwaliteitscijfers laten zien dat de zorg in het samenwerkingsverband ARTZ Oncologisch centrum van hoog niveau is. Het gaat om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker, peniskanker, niercelkanker, blaaskanker en leverkanker. Binnen het ARTZ Oncologisch centrum werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Radiotherapiegroep nauw samen op het gebied van oncologische zorg.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Leverzorgpad DarmLeverCentrum

Het DarmLeverCentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de zorg aan patiënten met uitzaaiingen in de lever gestroomlijnd en het leverzorgpad ontwikkeld en ingevoerd. Door de bijbehorende eZorg worden de patiënten nog actiever betrokken bij het zorgproces. Binnen ARTZ vindt de behandeling van patiënten met uitzaaiingen in de lever plaats in het DarmLeverCentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Het betreft zo’n 60 patiënten per jaar. De patiënt volgt een traject met bezoeken aan verschillende medisch specialisten en afdelingen. Om deze patiënten zo snel en goed mogelijk te helpen, heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei het leverzorgpad ontwikkeld en ingevoerd.

Lees verder

Rijnstate zet 3D navigatiesysteem in om nog nauwkeuriger te opereren

Een door chirurg Theo Ruers van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ontwikkeld 3D navigatiesysteem bij chirurgische ingrepen wordt vanaf 28 mei 2021. in Rijnstate in studieverband toegepast. Met dit 3D navigatiesysteem kunnen tijdens operaties moeilijk vindbare tumoren of uitzaaiingen opgespoord en verwijderd worden.

Lees verder

Immunotherapie bij blaaskanker nu ook in het Slingeland Ziekenhuis

Sinds kort kunnen patiënten met blaaskanker ook in het Slingeland Ziekenhuis terecht voor immunotherapie. Deze behandeling is bedoeld voor patiënten waarvan de blaaskanker progressief is na platinumbevattende chemotherapie. Ook bij patiënten met blaaskanker waarbij cisplatin chemotherapie niet mogelijk is én als er sprake is van PDL1-positiviteit, kan de oncoloog immunotherapie voorschrijven. Deze patiënten gingen tot nu toe voor immunotherapie naar Rijnstate of Radboudumc.

Lees verder

Wereldkankerdag: de impact van kanker in coronatijd

Ieder jaar staan we op 4 februari wereldwijd stil bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders in zijn leven mee te maken krijgt. Als je met kanker te maken krijgt, staat je wereld op z'n kop. De coronacrisis gooit daar nu nog eens een schepje bovenop.

Lees verder

Oncologische Zorg gaat door tijdens COVID

COVID heeft een behoorlijke impact op de oncologische zorg. Het zorgt met name voor vertraging in de kankerdiagnoses. Net als tijdens de eerste coronagolf is tijdens de tweede coronagolf de oncologische zorg bij de ARTZ-partners gewaarborgd. Deze zorg wordt niet afgeschaald. Mogelijk wordt de frequentie of doses van bepaalde behandelingen aangepast, omwille van de situatie, maar de behandeling zelf blijft gecontinueerd. De ARTZ-partners trekken hierin samen op. De aanpak en ervaringen worden gedeeld en waar nodig én mogelijk wordt oncologische zorg van elkaar overgenomen. Een knappe prestatie in deze moeilijke tijd.

Lees verder

Fit voor, tijdens en na een darmkankeroperatie

Patiënten die een goede conditie hebben, zijn beter in staat om de operatie (en eventuele chemotherapie) te doorstaan, hebben minder kans op complicaties en bijwerking van behandelingen en herstellen sneller. Reden voor alle drie de ARTZ-ziekenhuizen om projecten te starten om patiënten met darmkanker fitter te maken voor, tijdens en na de operatie.

Lees verder

COVID-19 en de oncologische zorg

De afgelopen maanden heeft vrijwel alles in onze maatschappij in het teken gestaan van COVID-19. Tijdens deze crisis ging uiteraard ook in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen veel aandacht uit naar de COVID-zorg. Er is veel waardering voor de enorme inspanning die medewerkers hebben geleverd. Gelukkig is de oncologische zorg in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen goed doorgegaan, ook omdat deze is aangemerkt als semi-urgent. Poliklinische contacten zijn vooral digitaal opgepakt. Deze veranderde manier van werken is heel snel doorgevoerd door specialisten en verpleegkundigen en niet te vergeten ook door de patiënten. Complimenten hiervoor! Dit biedt een nieuw perspectief voor de poliklinische contacten in de toekomst.

Lees verder

Aanpassingen door het COVID-19-beleid

Binnen A.R.T.Z. vinden normaal gesproken veel overleggen plaats tussen de drie ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep. Vanwege het COVID-19-beleid worden deze nu opgeschort of vervangen door telefonische besprekingen. We kijken daarbij telkens twee weken vooruit en passen zo nodig de bestaande afspraken aan.

Lees verder

Jaarcijfers A.R.T.Z.

Een deel van de jaarcijfers van A.R.T.Z. over 2019 zijn inmiddels bekend en gedeeld met de tumorwerkgroepen. Hieruit concluderen we dat A.R.T.Z. een levendig samenwerkingsverband is, waarin de oncologieprofessionals elkaar goed weten te vinden en veel zaken met elkaar afstemmen. Dat is een prachtig resultaat van 5 jaar samenwerking.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen ontwikkelen gezamenlijk PREM-vragenlijst mammacare

In het kader van Ontregel de Zorg zijn de A.R.T.Z.-ziekenhuizen per 1 januari gestopt met het roze lintje, een keurmerk voor borstkankerzorg. Het gevolg is dat de ziekenhuizen niet meer kunnen deelnemen aan de PREM-mammacare van Mediquest. In de tumorwerkgroep Mamma is besloten om met de drie ziekenhuizen een eigen PREM-vragenlijst te ontwikkelen zodat de mogelijkheid om onderling te vergelijken in ieder geval behouden blijft.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Beter-na-hodgkin-poli

De behandeling van Hodgkinlymfoom kan tot vele jaren daarna gezondheidsproblemen veroorzaken. Om deze vroegtijdig op te sporen en te behandelen is het oncologisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een polikliniek voor mensen die (ooit) Hodgkinlymfoom hebben gehad.

Lees verder

Rijnstate: extra aandacht voor zeldzame kankersoorten

Deze week is het de Week van de Zeldzame Kankers. Een moment waarop we landelijk extra aandacht besteden aan patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Dat is van groot belang want bij 1 op de 5 nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Rijnstate behandelt onder andere patiënten met schildklierkanker, hoofdhalskanker, peniskanker, mannen met borstkanker en neuro-endocriene tumoren. Daarbij werkt Rijnstate nauw samen met andere ziekenhuizen.

Lees verder

Tweede Kamerlid Hayke Veldman brengt werkbezoek aan A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Hoe werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep samen in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO)? Om die vraag te beantwoorden bracht Hayke Veldman, lid van de Tweede Kamer en woordvoerder zorg van de VVD, op 17 februari jl. een werkbezoek aan het A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Hij nam deel aan het MDO longoncologie en sprak met de deelnemers over de organisatie en uitvoering van de oncologische zorg in Nederland.

Lees verder
>

Wereldkankerdag: stilstaan bij de impact van kanker

Dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Een dag waarop mensen wereldwijd stilstaan bij de impact kanker. Een dag met aandacht voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten. Hierbij speelt regionale samenwerking een belangrijke rol.

Lees verder

Vanaf midden november 2019 ben ik de nieuwe programmadirecteur Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.). Ik stel me daarom graag aan u voor.

Lees verder

Screening oudere oncologiepatiënt A.R.T.Z.-ziekenhuizen

In de komende decennia zal de verdubbeling van de vergrijzing zorgen voor een aanzienlijke toename van het aantal oudere oncologische patiënten. Bij ouderen spelen vaak meerdere problemen naast de oncologische aandoening. Daarnaast is het behouden van functioneren en kwaliteit van leven vaak belangrijker dan genezing. Geriatrische oncologische screening en beoordeling van kwetsbare ouderen is dan ook een belangrijk thema uit de jaarplannen 2017-2018 en 2019-2020 van A.R.T.Z. Oncologisch centrum.

Lees verder

Oncologisch onderzoek bij Rijnstate: samen onderzoek doen biedt meerwaarde voor de patiënt

In het Rijnstate Centrum voor Oncologisch Onderzoek (RCOO) doen de specialismen interne geneeskunde, longgeneeskunde, urologie, radiologie en chirurgie samen wetenschappelijk onderzoek. Door de samenwerking levert het onderzoek meer op voor patiënten met kanker, vertellen trialcoördinator Harald Verheij, internist-oncoloog Rutger Koornstra en datamanager Marjolein Sluiter. “We willen de nieuwste behandelingen aan kunnen bieden.”

Lees verder

Evaluatie Longkankerzorg A.R.T.Z.

Vijf jaar geleden ontstond de Alliantie Regionale TopZorg. Een mooi moment om te kijken wat de samenwerking tot nu toe gebracht heeft. Samen met IKNL heeft A.R.T.Z. daarom in de eerste helft van 2019 een pilot uitgevoerd om de longkankerzorg binnen het netwerk te evalueren. Met een nieuw ontwikkeld referentiekader met 10 normen voor de organisatie van een oncologisch (tumorspecifiek) zorgnetwerk en data uit de Nederlandse Kanker Registratie zijn de effecten van de samenwerking in kaart gebracht.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen Rookvrij

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle A.R.T.Z.-ziekenhuizen volledig rookvrij. Dit houdt in dat er op de terreinen van de ziekenhuizen niet meer gerookt mag worden. Dit verbod geldt voor iedereen, voor patiënten, medewerkers en bezoekers. De ziekenhuizen dragen zo bij aan een rookvrije generatie en bieden hulp aan voor wie wil stoppen met roken.

Lees verder

Robert van Schijndel nieuwe programmadirecteur A.R.T.Z.

Per 18 november 2019 is Robert van Schijndel benoemd tot programmadirecteur Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.). Hij gaat zich inzetten om dit samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen verder te verdiepen en waar mogelijk te verbreden.

Lees verder

A.R.T.Z. Oncologisch centrum publiceert kwaliteitscijfers 2018

Binnen het A.R.T.Z. Oncologisch centrum werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep nauw samen op het gebied van oncologische zorg. Die samenwerking werpt haar vruchten af. Dat blijkt uit de kwaliteitscijfers over 2018. Het gaat om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker en leverkanker.

Lees verder

Prostaatklinieken in Oost- en Noord-Nederland bundelen hun krachten in een kwaliteitsnetwerk

Vijf prostaatklinieken uit Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland wisselen de resultaten van operaties uit om hiermee de kwaliteit van zorg te verhogen. Op initiatief van het Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) zijn in 2018 prostaatkankernetwerken uit Friesland (MCL/UZF), Groningen/Drenthe (PCNN), Overijssel (RON Isala/Gelre) en Twente (ZGT/MST) bijeengebracht om zo de kwaliteit een extra impuls te geven. Sindsdien werken de klinieken nauw samen in het kwaliteitsnetwerk ‘Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland’ (SPONN). In 2019 is het Gelderse A.R.T.Z. (Rijnstate, ZGV en Slingeland) op eigen initiatief bij de SPONN aangesloten.

Lees verder

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg voor A.R.T.Z-ziekenhuizen Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis

Alle drie de ziekenhuizen van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) ontvingen op 4 juli het ‘roze lintje’ voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Zo moeten er minimaal 100 operaties bij nieuwe borstkankerpatiënten plaatsvinden en is er gekeken of patiënten voldoende betrokken worden bij behandelopties.

Lees verder

Animatie Verwijsgids Kanker

De online Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker. IKNL maakte een filmpje om patiënten te laten zien wat de Verwijsgids Kanker is en welke informatie je hierin kunt vinden.

Lees verder

Rijnstate: Patricia van Mierlo te zien in Topdokters

Op RTL4 wordt het nieuwe programma 'Topdokters' uitgezonden. Hierin staan acht topspecialisten centraal. Patricia van Mierlo, klinisch geriater en arts palliatieve zorg bij Rijnstate, is een van de specialisten die gevolgd wordt. Het programma wordt sinds 27 februari uitgezonden op woensdagavond om 21.30 uur op RTL4. Patricia van Mierlo was al te zien in aflevering 6 en 7 (3 en 10 april). Aflevering 8 (17 april) is geheel aan haar werk gewijd.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Buddy voor darm- of borstkankerpatiënten

Het Toon Hermans Huis Ede en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn een project gestart voor personen bij wie borstkanker of darmkanker werd vastgesteld. Zij kunnen een buddy krijgen; een maatje die de diagnose borst- of darmkanker al langer geleden kreeg. Als ervaringsdeskundige herkent een buddy de emoties, vragen en onzekerheden. Een buddy helpt kankerpatiënten het eigen leven weer op te pakken. De patiënt kiest op een website zijn of haar eigen buddy. De eerste matches zijn gemaakt.

Lees verder

A.R.T.Z. werkt met beleidsplan 2019-2020

Februari 2019 Het plan is onlangs vastgesteld door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en de Radiotherapiegroep. Het belang van behoud en ontwikkeling van de gezamenlijke patiëntenzorg wordt binnen ons samenwerkingsverband breed gedragen. Daarbij hoort focus op continue verbetering en versterking van onze samenwerking, zodat dit de patiënt ten goede komt. in 2019-2020 zetten wij verder in op regionale patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitsitems en vormen van patiëntparticipatie. Voor meer informatie: info@artz.nl

Lees verder

Rijnstate geeft kankerpatiënten advies over aanvullende zorg

Patiënten willen vaak zelf ook aan de slag met hun herstel buiten het ziekenhuis. Ze gebruiken voedingssupplementen, acupunctuur of gaan naar yoga. In het Rijnstate Oncologisch Centrum kunnen patiënten met kanker sinds kort met al hun vragen over aanvullende zorg buiten het ziekenhuis terecht op het spreekuur Integrative Medicine.

Lees verder

Even voorstellen: Anke Wind

Mijn naam is Anke Wind en ik ben 30 jaar oud. Vanaf 1 december ben ik binnen A.R.T.Z. twee dagen per week aan de slag als projectleider kwaliteit en innovatie.

Lees verder
>

Rijnstate Zorgapp geeft borstkankerpatiënt meer regie

Rijnstate heeft sinds deze maand een app voor patiënten die zijn doorverwezen naar de Mammapoli. Het gaat om patiënten met een knobbeltje of een andere verandering in de borst of patiënten bij wie iets afwijkends is opgemerkt tijdens het bevolkingsonderzoek borstkanker. De app zet alle stappen van het onderzoek- en behandeltraject met de bijbehorende informatie en keuzemogelijkheden op een overzichtelijke tijdlijn. Hierdoor heeft de patiënt meer houvast in een onzekere periode.

Lees verder
>

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg voor Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis

De drie A.R.T.Z.-ziekenhuizen ontvingen elk op 5 juli het ‘roze lintje’ voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Zo moeten er minimaal 100 operaties bij nieuwe borstkankerpatiënten plaatsvinden en is er gekeken of patiënten voldoende betrokken worden bij behandelopties.

Lees verder
>

Ziekenhuis Gelderse Vallei introduceert sneldiagnostiek darmkanker

Ziekenhuis Gelderse Vallei staat bekend om de snelle behandeling van patiënten met darmkanker. Toch moesten patiënten tot voor kort tot tien dagen wachten op uitslagen, zoals in bijna alle ziekenhuizen. Het ziekenhuis stelde de eendagsdiagnostiek in: op één dag krijgt de patiënt alle benodigde onderzoeken met daarna de uitslagen en het behandelplan van de chirurg.

Lees verder
>

Rijnstate introduceert handig ‘value based’ overzicht met behandelresultaten voor in de spreekkamer

Artsen van Rijnstate gebruiken sinds kort in de spreekkamer een handig overzicht met de resultaten van de behandeling. Op het overzicht staan medische uitkomsten, maar ook scores van de patiënt zelf. Denk bijvoorbeeld aan informatie over pijn en andere klachten die invloed hebben op het dagelijks leven. Met behulp van het overzicht bespreken arts en patiënt de behandelresultaten en het vervolg van de behandeling.

Lees verder

Even voorstellen: Saskia van Lith

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Saskia van Lith. Ik heb bijna tien jaar als management-assistent in het Leerhuis van Rijnstate gewerkt. Vanaf 1 juni 2018 ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen en werk ik als management-assistent bij A.R.T.Z.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen starten met regionale multidisciplinaire oncologie-overleggen

De ziekenhuizen van A.R.T.Z. Oncologisch centrum zijn in samenwerking met de Radiotherapiegroep met structurele regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gestart voor verschillende soorten kanker. Deelnemers uit verschillende ziekenhuizen delen gelijktijdig veilig en snel digitale patiëntgegevens voor een nog betere zorgverlening. Deze structurele uitwisseling is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Slingeland Ziekenhuis.

Lees verder

Nederlands rekenmodel helpt onnodige operaties bij darmkanker te voorkomen

Dertien Nederlandse ziekenhuizen hebben samen een rekenmodel ontwikkeld waarmee artsen beter kunnen voorspellen welke patiënten met een vroeg stadium van darmkanker baat hebben bij een aanvullende operatie. Met het rekenmodel kan het aantal aanvullende operaties worden teruggebracht van 65 procent naar 32 procent per jaar.

Lees verder

Symposium Wereldkankerdag

Gisteren vond in het Sanadome het regionale Wereldkankerdag-symposium plaats, georganiseerd door A.R.T.Z. Oncologisch centrum en zeven andere regionale ziekenhuizen.

Lees verder

Kwaliteitsdashboards

Het A.R.T.Z. dashboard bevat data van alle bestaande indicatoren/externe normen van de drie A.R.T.Z. ziekenhuizen voor de vier grote tumorsoorten.

Lees verder

Gezamenlijke tweede PREM-vragenlijst mammacare gereed

In het kader van Ontregel de Zorg zijn de A.R.T.Z.-ziekenhuizen per 1 januari gestopt met het roze lintje, een keurmerk voor borstkankerzorg. Het gevolg is dat de ziekenhuizen niet meer kunnen deelnemen aan de PREM-vragenlijst mammacare van Mediquest. De drie ziekenhuizen hebben een eigen PREM-vragenlijst ontwikkeld voor borstafwijkingen zodat ze resultaten onderling kunnen blijven vergelijken. In de Tumorwerkgroep Mamma is besloten een tweede vragenlijst voor patiënten met een kwaadaardige borstafwijking te ontwikkelen.

Lees verder

Screening oudere oncologie patiënt

Geriatrische oncologische screening voor kwetsbare ouderen is een van de thema’s uit het A.R.T.Z. beleidsplan 2017-2018. Op dit moment screenen de drie A.R.T.Z. ziekenhuizen oudere oncologiepatiënten in nog niet in alle ketens op dezelfde manier. In 2017 is een werkgroep gestart om te komen tot een gezamenlijk plan met eenduidige visie en werkwijze.

Lees verder