Informatie voor zorgverleners

 1. Voor zorgverleners

Informatie voor zorgverleners

De samenwerking van de drie ziekenhuizen betekent dat uw patiënten kunnen rekenen op de beschikbaarheid van de beste kwaliteit oncologische zorg in hun eigen regio.

Verwijzen

De werkwijze voor de huisarts is vooralsnog niet gewijzigd. U kunt uw patiënten zoals u gewend bent verwijzen via ZorgDomein naar één van de drie ziekenhuizen. Voor vragen kunt u ook terecht bij uw contactpersonen in het desbetreffende ziekenhuis.

Bij wie kan de patiënt terecht als hij vragen heeft?

Uw patiënt blijft onder behandeling bij zijn eigen ziekenhuis. Als uw patiënt vragen heeft, kan hij zich wenden tot zijn behandelaar in het ziekenhuis.

Concentratie van operatieve behandelingen

Binnen de samenwerking is er een aantal basisafspraken gemaakt over op welke locatie, welke operatieve behandeling plaats vindt. Deze afspraken zijn:

  • Operatieve behandelingen voor longkanker zijn geconcentreerd in Rijnstate en in Slingeland Ziekenhuis.
  • Operatieve behandelingen voor uitzaaiingen in de lever zijn geconcentreerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
  • Operatieve behandelingen voor maagkanker en urologische kanker zijn geconcentreerd in Rijnstate.
  • Operatieve behandelingen voor endeldarmkanker vinden plaats in alle drie de ziekenhuizen.
  • Operatieve behandelingen voor borstkanker vinden plaats in alle drie de ziekenhuizen.

 

Verwijsgids Kanker

De online Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker. IKNL maakte een filmpje om patiënten te laten zien wat de Verwijsgids Kanker is en welke informatie u hierin kunt vinden.