Contact

Wij zijn er voor uw vragen

  1. Contact

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken op één van de drie locaties van A.R.T.Z. heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Een eerste afspraak maakt u rechtstreeks bij uw ‘eigen’ ziekenhuis of het ziekenhuis waar u de behandeling wilt starten.

Locatie ziekenhuis Algemeen telefoonnummer
Rijnstate (Arnhem, Velp & Zevenaar) (088) 005 8888
Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem) (0314) 32 99 11
Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) (0318) 43 43 43

Vraag over de behandeling

Heeft u vragen over de behandeling van kanker? U kunt deze vragen in eerste instantie het beste stellen aan de zorgverlener op de locatie waar u of uw naaste naar verwezen is en/of onder behandeling is.

Informatie over A.R.T.Z.

Wilt u meer weten over de samenwerking van de drie ziekenhuizen en de Alliantie Regionale Topzorg? Neem dan contact op met het programmabureau A.R.T.Z. (tel. 088 - 005 7231).

Programmabureau A.R.T.Z.:

  • Programmadirecteur: de heer R.J.G. (Robert) van Schijndel
  • Management assistent: mevrouw S.M.J. (Saskia) van Lith-Mulder
  • Kwaliteitsfunctionaris: mevrouw B.M.S. (Bernadette) van Cappellen-Scheers