Onderlinge verwijzingen

  1. Onderlinge verwijzingen

ARTZ heeft onderlinge verwijsafspraken gemaakt voor de laag-volume, hoog-complexe oncologische zorg. Om de uitvoering van deze afspraken te monitoren worden de aantallen onderlinge verwijzingen vier keer per jaar gerapporteerd. In 2021 zijn in totaal 223 patiënten voor een operatie verwezen naar een ander ARTZ-ziekenhuis. Dat is 14% meer dan in 2020. Deze stijging is toe te schrijven aan de hogere aantallen prostaat- en nierverwijzingen.

Door de goede samenwerking met de BIT/DWH afdelingen van de ARTZ-ziekenhuizen is de meest actuele rapportage over de onderlinge verwijzingen in 2021 meer gedetailleerd dan voorgaande versies. Op basis hiervan zijn een aantal punten in beeld gekomen die meer aandacht nodig hebben. Met de Tumorwerkgroepen Long, GIO en Urologie wordt gekeken hoe bepaalde verwijsafspraken geoptimaliseerd kunnen worden.

Meer info: Jikke van Elk