Themabijeenkomsten Long en GIO

  1. Themabijeenkomsten Long en GIO

De jaarlijkse themabijeenkomsten van Long en GIO zijn in voorbereiding.

Dinsdag 10 oktober 2023 vindt de themabijeenkomst Long “Innovaties in de immunotherapie”
   plaats.

● ARTZ patiëntenbijeenkomst Longkanker in november, Longkankermaand.

Meer informatie: Jikke van Elk (jivanelk@artz.nl)
27 juni 2023