Tumorwerkgroep Mamma: verkennende gesprekken

  1. Tumorwerkgroep Mamma: verkennende gesprekken

In de afgelopen tijd vonden er verkennende gesprekken plaats tussen leden van de Tumorwerkgroep Mamma en het Borstkanker Netwerk. Het doel van het eerste gesprek was om te kijken of er een mogelijkheid tot samenwerking is richting het vormen van het Tumortypenetwerk (TTN) Mamma binnen Onco Oost. Tijdens het tweede overleg sloten naast de chirurgen ook internist-oncologen aan om hier verder over met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens het volgende overleg van de IKNL-werkgroep Mamma, op 13 november 2023, werd de gezamenlijke agenda voor de eerste bijeenkomst van TTN Mamma in 2024 besproken.

Meer info: Leontien Abbenhuis
16 november 2023