Vorming van CCN Oost-Nederland

  1. Vorming van CCN Oost-Nederland

Op 21 juni is de eerste houtskoolschets over het oprichten van het CCN (Comprehensive Cancer Network) Oost-Nederland besproken met de voorzitters van de oncologiecommissies van de beoogde partners. Naar verwachting volgen er in het derde kwartaal van 2022 nog meer besprekingen met ook de bestuurders en uiteraard ook interne besprekingen bij de beoogde partners. Op dat moment zal blijken of alle partners zich kunnen vinden in de uitwerking en daadwerkelijk willen samenwerken binnen CCN Oost-Nederland. Voor ARTZ is het van belang dat de samenwerking toegevoegde waarde biedt voor patiënten en zorgprofessionals en dat ARTZ ook als sub-regionaal samenwerkingsverband kan blijven samenwerken.

Noteer alvast de regioconferentie van 6 oktober in je agenda. Daarbij gaan we met de aanwezige zorgprofessionals en managers van de CCN-partners in gesprek over het belang van regionale oncologienetwerken. De uitnodiging volgt!

Meer info: Robert van Schijndel