Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

  1. Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij blaaskanker.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg erin wordt, hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal operaties waarbij de blaas verwijderd wordt

Voor een operatie waarbij de blaas verwijderd wordt kunt u terecht in Rijnstate Arnhem.

  2020 2019 2018
Het aantal cystectomieën* voor blaascarcinoom    60    73    54

* een cystectomie is het verwijderen van de blaas. In Rijnstate wordt dit in vrijwel alle gevallen met robotchirurgie uitgevoerd.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 cystectomieën bij blaaskanker per ziekenhuis per jaar moet doen. ARTZ voldoet ruim aan deze norm.

Voor andere blaaskankeroperaties én voor systemische behandelingen voor blaaskanker, kunt u terecht in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Rijnstate in Arnhem.

Aantal behandelingen blaaskanker

Brachytherapie*, Radiotherapie** en Chemoradiatie*** 2020 2019 2018
Aantal patiënten die een combinatie van brachytherapie en radiotherapie hebben ondergaan    18    12    21
Aantal patiënten die radiotherapie hebben ondergaan    21    20    15
Aantal patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan      3      0      6

*     brachytherapie is een combinatie van zowel inwendige als uitwendige bestraling en een operatie met de robot.
**   radiotherapie is bestraling.
*** chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en radiotherapie

Deze behandelingen worden gegeven bij de Radiotherapiegroep in Arnhem.