Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

  1. Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij blaaskanker.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg erin wordt, hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal operaties waarbij de blaas verwijderd wordt

Voor een operatie waarbij de blaas verwijderd (cystectomie) wordt, kunt u terecht in Rijnstate Arnhem. In Rijnstate wordt dit in vrijwel alle gevallen met robotchirurgie uitgevoerd.

  2021 2020 2019
Het aantal cystectomieën voor blaascarcinoom    64    60    73


Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 cystectomieën bij blaaskanker per ziekenhuis per jaar moet doen. ARTZ voldoet ruim aan deze norm.

Voor andere blaaskankeroperaties én voor systemische behandelingen voor blaaskanker, kunt u terecht in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Rijnstate in Arnhem.

Aantal behandelingen blaaskanker

Brachytherapie*, Radiotherapie** en Chemoradiatie***     2021    2020     2019
Aantal patiënten die een combinatie van brachytherapie en radiotherapie hebben ondergaan        8       18       12   
Aantal patiënten die radiotherapie hebben ondergaan      16       21       20
Aantal patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan        1         3        0

*     brachytherapie is een combinatie van zowel inwendige als uitwendige bestraling en een operatie met de robot.
**   radiotherapie is bestraling.
*** chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en radiotherapie

Deze behandelingen worden gegeven bij de Radiotherapiegroep in Arnhem.