1. Behandeling

Behandeling van longkanker

De behandeling van longkanker heeft als doel u te genezen of, als genezing niet mogelijk is, uw leven te verlengen en/of de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Dit laatste noemen we een palliatieve behandeling. Het hangt onder andere van het stadium van de ziekte af of genezing een haalbaar doel is. Daarnaast spelen uw conditie en of u nog andere ziekten onder de leden heeft een rol bij de keuze voor de behandeling.

De behandeling van longkanker is complex en vindt daarom in het A.R.T.Z. Oncologisch centrum op multidisciplinaire wijze plaats. Longartsen coördineren uw behandeling in samenspraak met oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en verpleegkundig specialisten.

Voor het opstellen van het behandelplan maken de specialisten gebruik van landelijk vastgestelde richtlijnen. De meest toegepaste behandelingen bij longkanker zijn: operatie, radiotherapie (bestraling), chemotherapie (behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen), doelgerichte therapie of immunotherapie.

Voor de behandeling van longkanker kunt u terecht in alle drie de A.R.T.Z.-ziekenhuizen.
Binnen het A.R.T.Z. Oncologisch centrum is er voor gekozen om alle longkankeroperaties in twee ziekenhuizen uit te voeren, namelijk Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het centraal uitvoeren van deze relatief weinig voorkomende en complexe operatie tot de beste resultaten leidt. De longchirurgen in Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis opereren jaarlijks samen zo’n 125 patiënten met longkanker. Samen zijn deze ziekenhuizen qua aantallen de grootste in Nederland.

De behandeling met immunotherapie is geconcentreerd in Arnhem (Rijnstate is expertisecentrum immunotherapie) en Ede (Ziekenhuis Gelderse Vallei is het partnerziekenhuis voor immunotherapie bij longkanker).

Persoonlijke begeleiding

Bij het vermoeden van longkanker bent u als patiënt gebaat bij snelheid, duidelijkheid en een goed behandelplan. De ziekenhuizen van A.R.T.Z. leveren zorg op maat, zorg die bij u past. U wordt uitgebreid geïnformeerd over het gehele zorgtraject van onderzoeken en mogelijke behandelingen. U krijgt een persoonlijk behandelplan, waarbij alle beslissingen over de aanpak samen met u genomen worden.

Patiënten worden niet alleen door artsen gezien. Er is een belangrijke taak weggelegd voor gespecialiseerde verpleegkundigen en andere hulpverleners, die u als patiënt begeleiden en van informatie voorzien. Zij helpen onder meer bij de uitleg van diagnostiek, psychische begeleiding, (onder)voeding, pijnbehandeling en andere lichamelijke klachten en ook bij het herstel van de soms zware behandelingen.

In elk van de drie ziekenhuizen binnen A.R.T.Z. hebben patiënten een vast aanspreekpunt. Dit is de zorgcoördinator. Deze coördinator is niet alleen uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen, maar hij of zij coördineert ook al uw afspraken tijdens uw behandelingen voor longkanker.