Kwaliteitscijfers 2022

  1. Kwaliteitscijfers 2022

De ARTZ kwaliteitscijfers 2022 zijn gepubliceerd op de ARTZ website. Het gaat om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker, peniskanker, niercelkanker, blaaskanker en leverkanker. Binnen het ARTZ oncologisch netwerk werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Radiotherapiegroep nauw samen op deze gebieden van de oncologische zorg.

Het ARTZ oncologisch netwerk hecht veel waarde aan transparantie over de kwaliteit van zorg. Daarom publiceert ARTZ jaarlijks haar kwaliteitscijfers op de website. Het gaat om informatie over aantallen patiënten, soorten behandelingen, behandelresultaten en informatie over wacht- en toegangstijden. De kwaliteitscijfers laten zien dat de zorg in het samenwerkingsverband ARTZ van hoog niveau is. Ongeveer 3500 mensen met kanker werden besproken in de regionale MDO’s binnen ARTZ. Daarvan werd bij ongeveer 220 patiënten besloten om de behandeling uit te voeren bij een van de andere ARTZ-ziekenhuizen, omdat deze daarin is gespecialiseerd. De ARTZ-ziekenhuizen hebben hierover afspraken gemaakt. De zorg voor- en na de operatie vindt plaats in het eigen ziekenhuis.

Meer informatie: Leontien Abbenhuis en Jikke van Elk (leabbenhuis@artz.nl/jivanelk@artz.nl)
27 juni 2023