Integraal Zorg Akkoord – plan van aanpak vaatchirurgie

  1. Integraal Zorg Akkoord – plan van aanpak vaatchirurgie

De concentratie en spreiding van vaatchirurgische zorg is ook een van de speerpunten uit het Integraal Zorg Akkoord. Nog dit voorjaar moet er een plan van aanpak liggen dat beschrijft hoe partijen samen vorm geven aan toekomstbestendig vaatchirurgische zorg.

Oud-chirurg en voormalig zorgbestuurder Peter Go is door het Zorginstituut aangesteld als kwartiermaker om dit plan van aanpak te maken. Het Zorginstituut betrekt in ieder geval de volgende partijen: Patiëntfederatie Nederland (PFN), Harteraad, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Binnen ARTZ heeft eerste afstemming plaatsgevonden op 27 juni jl. Er heeft een impactanalyse plaatsgevonden en er is vooruitgeblikt op de toekomstige situatie.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
27 juni 2023