Palliatieve Zorg

  1. Palliatieve Zorg

In het project Palliatieve Zorg werken de drie ARTZ-ziekenhuizen toe naar een eenduidige visie en werkwijze op het gebied van palliatieve zorg. Als startpunt vulden zij de ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ in.

In Rijnstate is de zelfevaluatie al geruime tijd geleden uitgevoerd en zijn er actiepunten opgesteld. Door corona en personeelskrapte heeft dit project lang stilgelegen. Ook in het Slingeland Ziekenhuis is de zelfevaluatie afgerond en zijn er vervolgstappen ondernomen. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft aangegeven nu niet aan de zelfevaluatie toe te komen maar wil wel graag op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in de andere ziekenhuizen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft afgelopen jaar de flashmob uitgevoerd wat veel informatie en inzicht heeft gegeven. Drie verpleegkundig specialisten van de palliatieve teams uit de ARTZ-ziekenhuizen hebben samen de nulmetingen geanalyseerd. Om nog beter inzicht te krijgen willen ze graag aan de flashmob meedoen in het voorjaar van 2024. De flashmob geeft een duidelijk beeld van de palliatieve zorg in het gehele ziekenhuis. Om een structureler karakter aan dit professionele overleg te geven is afgesproken om viermaal per jaar samen te komen.

Meer info: Leontien Abbenhuis (leabbenhuis@artz.nl)
27 juni 2023