Samenwerking Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis krijgt vorm

  1. Samenwerking Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis krijgt vorm

Het Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis tekenden eind vorig jaar een intentieverklaring tot samenwerking. De intentie is om formele en informele zorg zodanig aan te vullen dat mensen met kanker en hun naasten optimaal worden ondersteund met de juiste psychosociale zorg op het juiste moment en op de juiste plek. “Fantastisch dat ook het KWF de samenwerking financieel ondersteunt”, vindt projectleider Irene Zijp.

Irene geeft aan dat er al een mooie samenwerking is gestart, zoals een vliegwielgroep waarin zowel leden vanuit het Oude IJssel Huis als het Slingeland Ziekenhuis vertegenwoordigd zijn. “Want”, zo weet Irene, “er spelen veel factoren; niet alleen aan het begin van het medische traject in het ziekenhuis, maar ook als een patiënt het ziekenhuistraject heeft afgerond. Er blijft een behoefte aan een luisterend oor en aan mentale ontspanning. Hierin kan Het Oude IJssel Huis een belangrijke rol spelen.”

Lopende projecten
In november wordt er een Nieuwscafé Special georganiseerd in het Amphion. Er wordt inzicht gegeven in het proces rondom kanker voor de patiënt en diens omgeving. Bovendien wordt er door het Slingeland Ziekenhuis in samenwerking met ARTZ, Longkanker Nederland en Het Oude IJssel Huis een informatieavond over longkanker georganiseerd in het Slingeland Ziekenhuis met aandacht voor psychosociale ondersteuning. Op de website van Het Oude IJsselhuis lees je meer informatie over de lopende projecten en nieuwe initiatieven.

Van links naar rechts: klinisch psycholoog Ulrike ter Braak, projectleider Irene Zijp en medisch maatschappelijk werker Nadia van Kogelenberg in Het Oude IJssel Huis aan de Plantenstraat in Doetinchem. FOTO: TOON HENDRIKS

16 november 2023