Rijnstate verbetert palliatieve zorg aan patiënten op afdeling Oncologie

  1. Rijnstate verbetert palliatieve zorg aan patiënten op afdeling Oncologie

Rijnstate heeft de afgelopen maand een mooie volgende stap gezet in de zorg voor palliatieve patiënten. We openden de Acute Palliatieve Unit (APU) op de verpleegafdeling oncologie. Hier kunnen we patiënten met kanker opnemen voor kortdurende gespecialiseerde palliatieve zorg voor complexe symptoombestrijding op een vaste plek. Rijnstate is koploper in Nederland bij het aanbieden van deze zorg.

Deze APU is speciaal bedoeld voor patiënten met kanker die voor de laatste fase van hun leven naar huis zijn gegaan, maar opeens toch klachten krijgen waardoor ziekenhuiszorg nodig is. Denk hierbij aan behandeling van hevige pijn of misselijkheid of het plaatsen van een ascites drain (tegen vochtophoping). Tijdens de opname is er ook gerichte aandacht voor eventuele psychische klachten, zoals angst of somberheid of voor gevoelens van verlies. Patiënten worden voor een periode van meestal vier of vijf dagen opgenomen.

Bundeling van kennis en kunde

Het Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve zorg (COPZ) is een consultteam waar twee internist-oncologen, één klinisch geriater, twee pijnartsen en meerdere verpleegkundig specialisten werken. Ze werken multidisciplinair. Het COPZ-team kan door zorgverleners in en buiten het ziekenhuis worden benaderd voor een consult of telefonisch advies. Ingeborg van der Ploeg, regieverpleegkundige oncologie: “Op de APU zijn de artsen van het COPZ de hoofdbehandelaar en werken ze nauw samen met verpleegkundigen van de verpleegafdeling van onze afdeling oncologie. Zo bundelen we alle kennis en kunde op één plek en kunnen we onze patiënt nog sneller en gerichter helpen.”

Maurice van der Vorst, internist-oncoloog/arts palliatieve zorg: “Het COPZ kan nu voor ongeneeslijk zieke patiënten met kanker en hun naasten kortdurende gespecialiseerde zorg op een vaste plek in het ziekenhuis aanbieden. De APU is een warme omgeving waar we samen met de patiënt beslissen en zo zorg op maat kunnen aanbieden. We zijn enorm trots op deze mijlpaal.”

V.l.n.r. Maurice van der Vorst, internist-oncoloog, Ingeborg van der Ploeg, gespecialiseerd regieverpleegkundige en Sander Vergouwen, verpleegkundig specialist.

16 november 2023