Tumorwerkgroep Urologie: regiorapportage en niet-oncologische zorg

  1. Tumorwerkgroep Urologie: regiorapportage en niet-oncologische zorg

De Tumorwerkgroep Urologie laat ook dit jaar een regiorapportage door het IKNL opstellen. Afgelopen jaar zijn er regiorapportages voor blaas- en nierkanker opgesteld. Dit jaar wordt gevraagd om een regiorapportage voor prostaatkanker. Het voorgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. De onderzoeker van het IKNL weet welke vragen van belang zijn en werkt aan de rapportage. In de volgende bespreking van de tumorwerkgroep, op 5 juli 2023, presenteert IKNL de rapportage.

De vakgroepen Urologie van de ARTZ-ziekenhuizen overlegden eind januari over de mogelijkheden voor niet-oncologische samenwerking binnen de regio. Dit thema sluit naadloos aan op het Integraal Zorg Akkoord. De verwachtte volumenormen en de concentratie van zorg, zorgen ervoor dat breder gekeken moet worden dan alleen de oncologie. Een volgende stap is het inplannen van een gesprek met voorzitters van de vakgroepen en afvaardiging van de medische zorgprofessionals van de ARTZ-ziekenhuizen.

Meer info: Leontien Abbenhuis (leabbenhuis@artz.nl)
27 juni 2023