Verbinding tumorwerkgroepen ARTZ met TTN’s Onco Oost juni

  1. Verbinding tumorwerkgroepen ARTZ met TTN’s Onco Oost juni

Binnen de professionele overleggen van ARTZ bespreken we nu hoe de bestaande tumorwerkgroepen een verbinding kunnen krijgen met de Tumor Type Netwerken (TTN’s) van Onco Oost. Er zijn diverse verkenningen en bewegingen gaande, met ook kleine stapjes naar verbinding. We stemmen dit goed af met de zorgprofessionals en nemen hiervoor de tijd die nodig is.

Voor Mamma en GIO hebben ook al eerste 'externe' besprekingen plaatsgevonden. Voor Long is er al een verbinding met Longkankernet, waarbij we ook kijken hoe de verbinding met Onco Oost kan worden gemaakt. Voor Urologie hebben nog geen gesprekken plaatsgevonden. Met de internist-oncologen van ARTZ is afgesproken om tijdens de volgende bespreking Haiko Bloemendal (voorzitter Dagelijks Bestuur Onco Oost) uit te nodigen en te spreken over mogelijke samenwerking binnen Onco Oost.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
27 juni 2023