Tumorwerkgroep Urologie: Regiorapportage Prostaatkanker

  1. Tumorwerkgroep Urologie: Regiorapportage Prostaatkanker

Het IKNL heeft voor de Tumorwerkgroep Urologie een regiorapportage Prostaatkanker gemaakt. Tijdens de vergadering van de tumorwerkgroep van 5 juli jl. was het IKNL aanwezig om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden. Er werd onder andere gekeken naar wacht- en doorlooptijden, het diagnostische traject, verschil in behandelkeuze en uitkomsten van behandeling. Bij het bespreken van de resultaten werd, waar mogelijk, naar elk individueel ziekenhuis gekeken en werd er vergeleken met de landelijke cijfers. De conclusie is dat de ARTZ-resultaten voor de behandeling van prostaatkanker goed zijn.

Bij het maken van de regiorapportage maken zij gebruik van de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het doel van de regiorapportage is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onco-urologische zorg en deze te spiegelen aan het landelijk beeld. Voor urologie zijn er op dit moment nog geen DICA-registraties, waardoor een regiorapportage extra handig is. Het voordeel van de regiorapportage is dat de data op een vergelijkbare manier verzameld worden en dat er hiervoor geen administratieve lasten bij onze zorgprofessionals liggen.

Meer info: Leontien Abbenhuis
16 november 2023