IZA en oncologie

  1. IZA en oncologie

Het uitgangpunt van IZA is: passende zorg op de juiste plek. Een onderdeel daarvan is regionale samenwerking en het versnellen van de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. Voor de oncologie worden er in dit kader nieuwe volumenormen ontwikkeld, waaraan de zorgaanbieders op termijn moeten voldoen. De ARTZ-partners doen in dit kader mee aan het regiobeeld dat Gupta opstelt in opdracht van Onco Oost.

Op basis van het regiobeeld worden mogelijke scenario’s voor de toekomst geschetst, kijkend naar de huidige volumecijfers, de (OK-)capaciteit, de aanwezige specialismen, de reisafstand voor patiënten en de profi­elen van de ziekenhuizen. Met het regiobeeld kan de regio met elkaar het gesprek aangaan over de inrichting van de oncologische zorg in de regio. Voor ARTZ geldt dat daarbij de bestaande afspraken zo veel als mogelijk in stand worden gehouden.

Meer info: Robert van Schijndel
16 november 2023