1. Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose van darmkanker

De meeste patiënten komen in het ziekenhuis via de huisarts met  klachten zoals bloed bij de ontlasting of veranderingen ontlastingen. Daarnaast zijn er patiënten die meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij dit bevolkingsonderzoek sturen deelnemers een monster van hun ontlasting op, waarin naar bloedsporen wordt gezocht. De aanwezigheid van bloedsporen in ontlasting kan wijzen op (beginnende) darmkanker.

Is er reden voor verder onderzoek, dan volgt doorgaans eerst een coloscopie. Hierbij wordt de hele dikke darm met een endoscoop van binnen bekeken. Dit is het meest betrouwbare onderzoek voor het vinden van poliepen en darmkanker. Andere onderzoeken zijn de sigmoïdoscopie (endoscopie van alleen het onderste deel van de dikke darm) en de CT-scan (CT-colonografie, röntgenonderzoek). Om meer over het stadium van de ziekte te kunnen zeggen worden er aanvullende onderzoeken gedaan. Alle drie de ziekenhuizen aangesloten bij ARTZ Oncologisch centrum kunnen bovengenoemde onderzoeken uitvoeren.

Wanneer alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn wordt de situatie van de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg met onder andere MDL-artsen, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen. In dit overleg wordt er een behandelvoorstel voor de patiënt gemaakt. Dit behandelvoorstel wordt aan de patiënt voorgelegd en samen wordt een behandeling gekozen.

Wekelijks is er ook een regionaal multidisciplinair overleg. Bij dit overleg bespreken medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen uit alle drie de ziekenhuizen samen situaties van patiënten. Dit zijn patiënten die mogelijk verwezen worden voor een (deel van de) behandeling naar een ander ARTZ-ziekenhuis of omdat de artsen en/of verpleegkundigen met elkaar van gedachte willen wisselen over een specifieke situatie.