Kwaliteit behandeling voor dikke darm- en endeldarmkanker

  1. Kwaliteit behandeling voor dikke darm- en endeldarmkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij dikke darmkanker en endeldarmkanker.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde operatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. Patiënten kunnen voor de diagnose en behandeling van darmkanker terecht in alle drie de A.R.T.Z.-ziekenhuizen.

Aantal chirurgische behandelingen voor darmkanker

  2018 2017 2016
Aantal colorectale resecties  486 482 559
Bovenstaande resecties zijn onderverdeeld in de volgende ingrepen:
Aantal resecties vanwege dikke darmkanker  328 304 378
Aantal resecties vanwege endeldarmkanker  158 178 181

 

Toelichting:

  • Een colorectale resectie is een operatie waarbij delen van de dikke darm of endeldarm wordt verwijderd.
  • Het betreft hier primaire carcinomen, dat betekent dat de kanker in de cellen van de dikke darm of endeldarm is ontstaan en niet op een andere plek. Voor deze operaties hebben de wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis per jaar minimaal 50 operaties voor dikke darmkanker en endeldarmkanker moet uitvoeren, waarvan minimaal 20 operaties voor endeldarmkanker.
  • Nadat de diagnose darmkanker is vastgesteld wordt er met de patiënt een persoonlijk behandelplan opgesteld. In een multidisciplinair overleg (MDO) bespreken internist-oncologen, maag-darm-leverartsen, chirurgen, radiologen, pathologen, gespecialiseerd verpleegkundige, nucleair geneeskundigen, geriater en radiotherapeuten met elkaar het behandelvoorstel.

Operaties voor darmkanker vinden plaats in alle drie de A.R.T.Z.-ziekenhuizen. Voor enkele specifieke darmkankeroperaties, die minder vaak voorkomen, hebben we gekozen voor centralisatie van de operatie. Patiënten die in een ander ziekenhuis worden geopereerd dan hun eigen ziekenhuis, worden ook besproken in een regionaal multidisciplinair overleg van deskundigen uit de drie ziekenhuizen. Op deze manier wordt er vanuit verschillende invalshoeken en specialismen meegedacht over de beste behandeling voor de patiënt.

Wachttijden bij darmkanker

Percentage patiënten dat geopereerd wordt voor dikke darmkanker met een wachttijd van minder dan 5 weken tussen diagnose en start van de behandeling.

Het betreft hier patiënten met primaire dikke darmkanker, dit is kanker die ontstaat in de cellen van de dikke darm en niet op een andere plek. De percentages hieronder hebben betrekking op patiënten waarvan de diagnose en behandeling plaatsvinden in het eigen ziekenhuis.

  2018 2017 2016
A.R.T.Z. Oncologisch centrum  83,7% 89,6% 82,8%
Landelijk gemiddelde  67,3% 69,5% 73,1%

 

Percentage patiënten dat geopereerd wordt voor endeldarmkanker met een wachttijd van minder dan 5 weken tussen diagnose en start van de behandeling.

Het betreft hier patiënten met primaire endeldarmkanker, dit is kanker die ontstaat in de cellen van de endeldarm en niet op een andere plek. De percentages hieronder hebben betrekking op patiënten waarvan de diagnose en behandeling plaatsvinden in het eigen ziekenhuis.

  2018 2017 2016
A.R.T.Z. Oncologisch centrum  77,5% 80,0% 74,7%
Landelijk gemiddelde  54,6% 55,8% 57,7%

 

De samenwerking van de drie ziekenhuizen in A.R.T.Z. zorgt ervoor dat patiënten met darmkanker snel kunnen starten met hun behandeling. A.R.T.Z. scoort hier aantoonbaar beter dan andere ziekenhuizen in Nederland. De korte toegangstijd wordt bereikt door de nauwe samenwerking en wekelijks intensief overleg tussen de drie ziekenhuizen.

Behandelresultaten

Een operatie voor de behandeling van darmkanker is een ingrijpende, complexe operatie, met risico’s op complicaties. Medisch specialisten hechten er veel belang aan om complicaties goed in kaart te brengen. Hiervan kunnen specialisten en operatieteams leren en daardoor uiteindelijk de zorg verder verbeteren.

Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na de operatie vanwege dikke darm kanker (coloncarcinoom) is opgetreden.

Met gecompliceerd verloop wordt bedoeld: overlijden tijdens ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de operatie, heroperatie vanwege complicaties of een totale opnameduur langer dan 14 dagen vanwege complicaties.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum  12,8% 15,1% 13,5%
Landelijk gemiddelde  14,3% 13,7% 14,2%
  2018 2017 2016

 

Geen enkele patiënt is hetzelfde. De conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt heeft veel effect op het resultaat van de operaties en het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren. Bijvoorbeeld als mensen naast darmkanker ook andere ziektes hebben, zoals hartfalen. Maar er wordt ook rekening gehouden met leeftijd, geslacht en eerdere darmoperaties.

Percentage patiënten waarbij een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege dikke darm kanker (coloncarcinoom).

Naadlekkage is een complicatie na een darmkanker-operatie. Na het verwijderen een gedeelte van de darm worden de overgebleven uiteinden weer aan elkaar gehecht. Het is mogelijk dat op de plek van de naad een lekkage ontstaat. Hierdoor kan een deel van de darminhoud in de buikholte terecht komen waardoor de patiënt een buikvliesontsteking kan krijgen.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum  3,2% 4,0%
Landelijk gemiddelde  4,8% 4,0%
  2018 2017

 

Percentage patiënten waarbij een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege endeldarm kanker (rectumcarcinoom).

A.R.T.Z. Oncologisch centrum  5,7% 3,9%
Landelijk gemiddelde  12,4% 9,4%
  2018 2017

 

Naadlekkage is een complicatie na een darmkankeroperatie. Na het verwijderen van een gedeelte van de darm worden de overgebleven uiteinden weer aan elkaar gehecht. Het is mogelijk dat op de plek van de naad een lekkage ontstaat. Hierdoor kan een deel van de darminhoud in de buikholte terecht komen waardoor de patiënt een buikvliesontsteking kan krijgen.