Vaatchirurgie

  1. Vaatchirurgie

 

De concentratie en spreiding van vaatchirurgische zorg is een van de speerpunten uit het Integraal Zorgakkoord. We hebben met de vaatchirurgen van de ARTZ-ziekenhuizen besproken hoe we regionaal kunnen samenwerken, in het licht van veranderende volumenormen in de nabije toekomst (IZA). De vaatchirurgen hadden al een gedeelde visie en ideeën over de inrichting van de samenwerking. Met de ervaringen van ARTZ, op het gebied van oncologie, is een werkprogramma opgesteld voor de komende jaren. De vaatchirurgen hebben ermee ingestemd en er is ruimte voor ondersteuning vanuit ARTZ. Eind november van dit jaar vindt de eerste startbijeenkomst plaats.

Meer info: Robert van Schijndel
16 november 2023