IZA: spreiding en concentratie oncologische zorg

  1. IZA: spreiding en concentratie oncologische zorg

Het definitieve plan van aanpak vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor spreiding en concentratie van oncologische zorg is nog niet beschikbaar. Veel partijen hebben gereageerd op het concept plan van aanpak. De kwartiermaker (Hans Nijman) heeft een eindversie opgeleverd aan het Zorginstituut. Vaststelling gebeurt door het Zorginstituut en VWS. Dit vraagt meer tijd dan vooraf gedacht.

Voor ARTZ is een regio-overzicht gemaakt met daarin de gerealiseerde volumes in 2021 en 2022 voor de verschillende tumorsoorten en behandelingen. Waarschijnlijk zijn eind 2023 nieuwe normen beschikbaar voor een aantal tumorsoorten en behandelingen. Vervolgens kunnen we in 2024-2025 toewerken naar deze nieuwe normen. Voor het bepalen van de vervolgstappen wachten we het definitieve plan van aanpak af.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
27 juni 2023