Verbinding tumorwerkgroepen ARTZ met TTN's Onco Oost

  1. Verbinding tumorwerkgroepen ARTZ met TTN's Onco Oost

Hoe kunnen we de bestaande tumorwerkgroepen van ARTZ verbinden met de tumortypenetwerken (TTN’s) van Onco Oost? Dat zijn we aan het bespreken en beoordelen. Ondertussen blijven we ons volledig inzetten voor de professionele afstemming binnen ARTZ, zoals we dat al jaren heel succesvol doen samen.

Voor de Tumorwerkgroepen Mamma en GIO hebben al eerste besprekingen plaatsgevonden en zoeken we naar een passende invulling voor de regionale tumortypenetwerken. Voor de Tumorwerkgroep Long van ARTZ geldt dat er al een verbinding is gemaakt met Longkankernet, wat op termijn het Tumortypenetwerk longtumoren van Onco Oost zal zijn. Voor de Tumorwerkgroep Urologie hebben nog geen overstijgende gesprekken plaatsgevonden. Enkele weken terug is er wel een regionale bijeenkomst over blaaskanker georganiseerd waarin ook werd opgeroepen tot meer regionaal overleg over urologische tumoren. Bij het laatste internist-oncologen overleg van ARTZ was Haiko Bloemendal aanwezig om te spreken over de mogelijkheden voor samenwerking binnen Onco Oost.

Meer info: Robert van Schijndel
16 november 2023