Kwaliteit behandeling voor dikke darm- en endeldarmkanker

  1. Kwaliteit behandeling voor dikke darm- en endeldarmkanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij dikke darmkanker en endeldarmkanker.  

Diagnose darmkanker

Nadat de diagnose darmkanker is vastgesteld wordt er met de patiënt een persoonlijk behandelplan opgesteld. In een multidisciplinair overleg (MDO) bespreken internist-oncologen, maag-darm-leverartsen, chirurgen, radiologen, pathologen, gespecialiseerd verpleegkundigen, nucleair geneeskundigen, geriater en radiotherapeuten met elkaar het behandelvoorstel.

Operaties voor darmkanker vinden plaats in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen. Voor enkele specifieke darmkankeroperaties, die minder vaak voorkomen, hebben we gekozen voor centralisatie van de operatie. Patiënten die in een ander ziekenhuis worden geopereerd dan hun eigen ziekenhuis, worden ook besproken in een regionaal multidisciplinair overleg van deskundigen uit de drie ziekenhuizen. Op deze manier wordt er vanuit verschillende invalshoeken en specialismen meegedacht over de beste behandeling voor de patiënt.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde operatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. Patiënten kunnen voor de diagnose en behandeling van darmkanker terecht in alle drie de ARTZ-ziekenhuizen.

Aantal chirurgische behandelingen voor darmkanker

    2020   2021   2022
Aantal colorectale resecties    354    422     352
Bovenstaande resecties zijn onderverdeeld in de volgende ingrepen:
Aantal resecties vanwege dikke darmkanker    245    339    261
Aantal resecties vanwege endeldarmkanker    109     83     91

  

Toelichting:

  • Een colorectale resectie is een operatie waarbij delen van de dikke darm of endeldarm wordt verwijderd.
  • Het betreft hier primaire carcinomen, dat betekent dat de kanker in de cellen van de dikke darm of endeldarm is ontstaan en niet op een andere plek.
  • Voor deze operaties hebben de wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis per jaar minimaal 50 operaties voor dikke darmkanker en endeldarmkanker moet uitvoeren, waarvan minimaal 20 operaties voor endeldarmkanker.

 

Wachttijden bij darmkanker

De samenwerking van de drie ARTZ ziekenhuizen zorgt ervoor dat patiënten met darmkanker snel kunnen starten met hun behandeling. De korte toegangstijd wordt bereikt door de nauwe samenwerking en wekelijks intensief overleg tussen de drie ziekenhuizen. 

Behandelresultaten

Een operatie voor de behandeling van darmkanker is een ingrijpende, complexe operatie, met risico’s op complicaties. Medisch specialisten hechten er veel belang aan om complicaties goed in kaart te brengen. Hiervan kunnen specialisten en operatieteams leren en daardoor uiteindelijk de zorg verder verbeteren.

Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na de operatie vanwege dikke darm kanker (coloncarcinoom) is opgetreden.

Met gecompliceerd verloop wordt bedoeld: overlijden tijdens ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de operatie, heroperatie vanwege complicaties of een totale opnameduur langer dan 14 dagen vanwege complicaties.

ARTZ Oncologisch centrum    9,6%    8,0%    8,9%
Landelijk gemiddelde   12,4%   12,0%   12,2%
    2020   2021   2022

 

Geen enkele patiënt is hetzelfde. De conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt heeft veel effect op het resultaat van de operatie en het ontstaan van complicaties. In de cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren. Bijvoorbeeld als mensen naast darmkanker ook andere ziektes hebben, zoals hartfalen. Maar er wordt ook rekening gehouden met leeftijd, geslacht en eerdere darmoperaties.

Percentage patiënten waarbij een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege dikke darm kanker (coloncarcinoom).

Naadlekkage is een complicatie na een darmkanker-operatie. Na het verwijderen van een gedeelte van de darm worden de overgebleven uiteinden weer aan elkaar gehecht. Het is mogelijk dat op de plek van de naad een lekkage ontstaat. Hierdoor kan een deel van de darminhoud in de buikholte terecht komen waardoor de patiënt een buikvliesontsteking kan krijgen.

ARTZ Oncologisch centrum   4,7%   4,1%   4,0%
Landelijk gemiddelde   4,0%   5,0%   4,0%
    2020   2021   2022

 

Percentage patiënten waarbij een naadlekkage is opgetreden na de operatie vanwege endeldarm kanker (rectumcarcinoom).

ARTZ Oncologisch centrum   6,0%   7,0%   8,0%
Landelijk gemiddelde   7,0%   9,0%   8,0%
    2020   2021   2022


29 juni 2023